fb

Våre fordeler

Det som skiller oss fra de fleste andre aktører, er at vi er en fullstendig uavhengig finansiell rådgiver og at vi gjør det som skal til for at du oppnår dine mål. Derfor skreddersyr vi en plan så du kommer fra A til B, sørger for riktig spredning og fordeling i din portefølje, anbefaler effektive investeringer i tråd med vår faktormodell, og sørger for disiplinert oppfølging og rapportering.

Fullstendig uavhengig rådgivning

Connectum har ingen bindinger til banker, fondsselskaper eller andre finansinstitusjoner. Vi selger ingen produkter og mottar ingen provisjoner, kommisjoner eller lignende. Vi konsentrerer oss om dine forutsetninger, mål og behov. Så staker vi ut rett kurs for deg.

Oversiktlig godtgjørelse

I stedet for prosenter av transaksjoner eller provisjon av produktsalg er vår inntektskilde utelukkende forhåndsavtalt honorarbetaling fra våre kunder relatert til porteføljeverdi, avtalt omfang eller per medgått time. Du vet hva du går til. Ryddig, enkelt, kostnadseffektivt og fritt for interessekonflikter.

Engasjerte og personlige

Dine verdier er viktige for deg. Og for oss. Dette er vårt utgangspunkt når vi lager en plan for akkurat deg. Vi tar oss tid til å lytte, spørre og grave, slik at vi har et godt grunnlag for å anbefale hva du er best tjent med.

Skreddersøm

Vi har kunder i inn- og utland. Men de har én ting til felles: De ønsker en erfaren rådgiver som bryr seg og skreddersyr en plan for å ivareta deres behov, mål og forutsetninger for å sikre fremtiden og investere klokt, enten for å sikre fremtidige generasjoner, få en bedre pensjonisttilværelse, bygge opp bufferkapital for å dempe risiko forbundet med investering i egne og andre selskaper, få mer frihet og handlingsrom eller en kombinasjon av dette.

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet og erfarne eksperter gir uavhengige råd, skreddersyr investeringsstrategi og implementerer gjennom personlig oppfølging.

Robust avkastning

Gode råd gir gode resultater. Det kan vi dokumentere og våre kunder bekrefte. Referanser fås på forespørsel.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet