Våre fordeler

Det som skiller oss fra de fleste andre aktører, er at vi er en fullstendig uavhengig finansiell rådgiver med investeringsrådgivning som spesialitet.

Fullstendig uavhengig rådgivning

Connectum har ingen bindinger til banker, forsikringsselskaper, fondsselskaper eller leverandører av noe annet slag. Vi selger heller ikke produkter og mottar ingen provisjoner, kommisjoner eller lignende. Det betyr at vi kan fokusere på deg og dine forutsetninger, mål og behov og kan stake ut den kursen som er riktig for deg.

Oversiktlig godtgjørelse

I stedet for prosenter av transaksjoner eller provisjon av produktsalg er vår inntektskilde utelukkende forhåndsavtalt honorarbetaling fra våre kunder relatert til porteføljeverdi, avtalt omfang eller per medgått time. Du vet hva du går til. Ryddig, enkelt, kostnadseffektivt og fritt for interessekonflikter.

Engasjerte og personlige

Dine verdier er viktige for deg. Og for oss. Dette er vårt utgangspunkt når vi lager en plan for akkurat deg. Vi tar oss tid til å lytte, spørre og grave, slik at vi har et godt grunnlag for å anbefale hva du er best tjent med.

Skreddersøm

Vi har alle typer kunder i Connectum – unge og gamle, gründere og eiere, ledere og personer i liberale yrker samt lønnsmottakere og andre, i inn- og utland, som ønsker å spare og investere på fornuftig vis. Men de har én ting til felles: De ønsker å sikre fremtiden så de kan leve som de ønsker, enten for å få en bedre pensjonisttilværelse, mer frihet og handlingsrom, skjerme seg mot risiko forbundet med investering i egne og andre selskaper, få frigjort mer tid til økt fokus på egen virksomhet eller hva det måtte være.

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet og bistår gründere, eiere og profesjonelle med å lage en plan for sparing og investering og implementere den gjennom personlig oppfølging.

Robust avkastning

Gode råd gir gode resultater. Det kan vi dokumentere og våre kunder bekrefte. Referanser fås på forespørsel.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet