fb Connectum - Venter lavere børsavkastning - Connectum

Venter lavere børsavkastning

Connectum-partner Nils-Odd Tønnevold betviler at Verdensindeksens avkastning blir på mer enn 6-8 prosent i de kommende årene.

09-04-2021 | Finans og markeder

Saken stod på trykk i Finansavisen, 8. april 2021.

 

– Mens Verdensindeksens årlige snittavkastning i de seneste fem årene har vært hele 14 prosent, har den vært rundt 9 prosent i de seneste 15 og 30 årene, konstaterer partner Nils-Odd Tønnevold i den uavhengige investeringsrådgiveren Connectum.

– I de nærmeste årene er 6-8 prosent mer realistisk, først og fremst grunnet lavere rentebane fremover.

 

Tønnevold presiserer at anslaget kan vise seg å være feil. Tidligere kriser har fremtvunget innovasjon og nyskapning som har gitt høy verdiskapning i både nye og tradisjonelle bransjer.

 

– Vi ser et økende tempo i skiftet mot digitalisering og mer bærekraftige løsninger innen blant annet fornybar energi som kan gi høy verdiskapning og avkastning, tilføyer han.

 

Ikke nok å være «grønn»

Den erfarne rådgiveren advarer mot at et «grønt» fokus i seg selv ikke er et godt nok investeringskriterium.

– Isolert sett sier det lite om fremtidig forventet avkastning, og selskaper som ikke går med overskudd overlever ikke, utdyper han.

– På annen side er de som ikke tar sitt miljøansvar på alvor potensielle tapsbomber og dermed uinteressante investeringer.

 

Fremtidens investeringer er både riktige for miljøet, sosialt ansvarlige, har god eierstyring og er lønnsomme, ifølge Tønnevold.

 

– Styr unna bobler og invester rasjonelt. Ikke invester etter innfallsmetoden, fortsetter eksperten.

– Lag en investeringsplan og følg den, sørg for balanse og bred diversifisering, og ikke plasser 100 prosent av kapitalen i aksjer, ha en tilstrekkelig buffer så du tåler å stå gjennom en bølgedal i aksjemarkedet og ikke må selge deg ned på et ugunstig tidspunkt.

 

Invester i systematisk forvaltede fond

Connectum anbefaler systematisk forvaltede fond som faktorfond og indeksfond.

 

Dimensional Global Core Sustainability, Dimensional Global Targeted Value og Dimensional Emerging Markets Large Cap Core er blant førstevalget p.t.

 

– For øvrig liker vi KLP AksjeVerden Indeks og Storebrand Indeks Alle Markeder, som begge speiler verdensindeksen, sier Tønnevold.

– Alle fem fond er systematisk forvaltede, brede og veldiversifiserte, og de sikrer investor markedsavkastningen fra markedene og segmentene de dekker – til lavere risiko og en sjettedel av kostnaden til motsvarende aktivt forvaltede fond.

 

Styr unna sektorfond

Connectum-partneren fraråder fond som fokuserer på spesifikke sektorer eller geografiske områder.

 

Noen eksempler er DNB Teknologi, DNB Norge, DNB Navigator, First Generator og Pareto Investment Fund. DNB Teknologi har gjort det svært bra grunnet eksponering mot FAANG—type aksjer.

– Slike fond kan gi høy avkastning, men alt kan skje i korte perioder. Man kan våkne opp til at teknologiaksjer, som ofte mangler substansverdi og prises på tro og håp, stuper like fort som de har steget. Mens DNB Teknologi har ridd på teknobølgen og levert avkastning i samsvar med det har øvrige fond prestert elendig, forklarer han.

Tønnevold mener dessuten at enkelte aksjers kursoppgang delvis skyldes at de presses høyere av analytikere og meglere som meler sin egen kake. Ser man på lengre dataserier, over 15-20 år eller lenger, er det ingen bransjer, sektorer, regioner eller land som gjør det konsekvent bedre enn andre og man er følgelig bedre tjent med å ha bred global spredning for å få høyest avkastning per enhet risiko og kostnad. 

Anbefalinger

 

Dimensional Global Core Sustainability
Faktorfond med særlig vekt på bærekraft som investerer bredt diversifisert i industriland med en moderat small/value tilt.

Dimensional Global Targeted value
Faktorfond som investerer globalt i små, lønnsomme, underprisede selskaper.

Dimensional Emerging markets Large Cap Core
Faktorfond som investerer bredt diversifisert i fremvoksende markeder med small/value tilt.

KLP AksjeVerden Indeks

Indeksfond som speiler verdensindeksen og gir en riktig, børsverdivektet fordeling av investeringer i industriland som fremvoksende markeder

Storebrand Indeks Alle markeder
Indeksfond som speiler verdensindeksen og gir en riktig vektet eksponering av selskaper i industriland og fremvoksende markeder.

Har du minimum 10 millioner ville jeg satt sammen en portefølje av ovennevnte faktorfond fra Dimensional. De har lenge holdt posisjonen som verdens ledende innen faktorfond. Foruten aksjedelen vil jeg anbefale rentefond bestående av obligasjoner av høy kredittkvalitet, med maks 5 år i snittdurasjon og med god geografisk spredning for å utnytte ulike lands yieldkurver for å øke avkastningen uten å øke risikoen.

 

En slik portefølje, riktig sammensatt, fulgt opp og rebalansert er ikke bare robust, forutsigbar og effektiv, men den har i snitt levert drøyt 2 % mer i årlig gjennomsnittlig avkastning enn verdensindeksen eller andre indekser de benchmarker seg mot.

 

For mindre beløp og for månedlig sparing vil jeg anbefale KLP AksjeVerden indeks eller Storebrand Indeks Alle markeder. Begge speiler verdensindeksen og jeg mener de for tiden er de beste alternativene innen globale indeksfond.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Connectum, som Tønnevold var med å stifte i 2002, er en av få fullstendig uavhengige investeringsrådgivere og er anerkjent som en av landets fremste eksperter på å utforme syretestede skreddersy investeringsstrategier og robuste porteføljer basert på kriteriebasert investeringsvalg og gjennomføring med systematisk forvaltede fond. I årenes løp har Connectum utviklet en egen metodikk for å sikre kvalitet i rådgivningen og en proprietær faktormodell for å få markedsavkastningen fra valgte aktivaklasser, markeder og segmenter.

 

– Det innebærer at vi vet hvilke faktorer som fungerer og hvordan vi skal implementere det i porteføljer for å oppnå den ekstra avkastningen som den rette faktoreksponeringen kan gi over tid. Dette har stått sin test over 18 år og har levert respektable resultater gjennom gode og krevende perioder. Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av The Centre for Fiduciary Excellence og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice». Det krever at vi genuint bryr oss om våre kunder, strekker oss lenger og yter mer, forklarer Tønnevold.

 

Note:

 

Nils-Odd Tønnevold er founding partner og investeringsrådgiver i Connectum. Han er utdannet siviløkonom og har en æresdoktorgrad fra Heriot-Watt og har en MBA fra Strathclyde University. Han har en omfattende merittliste fra sine 28 år som finansiell rådgiver for family offices, gründere, eiere og ledere. Han har dessuten lagt ned tusenvis av timer i frivillig innsats med å sørge for at personer som må amputere armer og bein får tilbud om rehabilitering og har inspirert millioner gjennom sitt personlige eksempel til å gjøre det beste ut av situasjonen og mestre mest mulig.

 

Del gjerne innlegget: