fb Connectum - Insights - Connectum

Insights from Connectum

We write about management, finance and markets to help you gain insight and greater understanding of today’s market and trends.

1
Brexit from a Norwegian perspective
28-07-2017 | Ekonomi och marknader

Brexit - which we now in the process of – changes the EU and challenges Norway. Brexit belongs to the category of heavy political events that also change the mindset of large sets of voters.

Read more

1
Brexit from a Norwegian perspective
28-06-2017 | Market Trends

Brexit - which we now in the process of – changes the EU and challenges Norway. Brexit belongs to the category of heavy political events that also change the mindset of large sets of voters.

Read more

1
Brexit forandrer EU – og utfordrer Norge
26-06-2017 | Finans og markeder, Kommentarer

Brexit – som vi nå står midt oppe i – tilhører kategorien av tunge politiske hendelser som også endrer tenkemåten hos store velgermasser.

Read more

1
Kundene blir lurt mens bankene håver inn
08-03-2017 | Finans og markeder, Forvaltning

Å kontakte banken for spareråd, er som å kontakte OneCall for objektive mobilråd, hevder Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

Read more

1
Storbanker i alvorlig interessekonflikt
20-02-2017 | Finans og markeder, Forvaltning

Staten står som storeier av DNB i spissen for en helt uetisk behandling av private fondssparere, skriver Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

Read more

1
Drakamp om Europas politiske orden
04-11-2016 | Finans og markeder

Vel fire måneder er nå gått siden Storbritannias Brexit-avstemning 23. juni, og vi kan se litt klarere hvordan frontene trekkes i en dragkamp om det vi kan kalle «den politiske orden» i Europa.

Read more