fb Connectum - Insights - Connectum

Insights from Connectum

We write about management, finance and markets to help you gain insight and greater understanding of today’s market and trends.

1
Disse fondene burde du unngå
17-08-2020 | Kommentarer

Nils-Odd Tønnevold advarer at det kan ta flere år å komme seg ut av enkelte fondstyper. Andre har høy motpartsrisiko. Vi fraråder fond som investerer i unoterte aksjer og høyrentegjeld, samt strukturerte produkter og hedgefond, sier gründer og partner Dr. Nils-Odd Tønnevold i investeringsrådgiveren Connectum. Dette er ofte illikvide produkter, noe som innebærer at du kan risikere å ikke komme deg ut på flere år eller tape alt.

Read more

1
Rivaliseringen USA-Kina skjerpes – fra uke til uke
05-08-2020 | Kommentarer

Den viktigste endringen i internasjonal politikk de siste 30 år – etter Sovjet-Unionens oppløsning – er den voksende rivaliseringen mellom USA og Kina. I sommer er den blitt skjerpet fra uke til uke. Og av begge parter.

Read more

1
Aktivt forvaltede fond er fordekt gjetning
22-07-2020 | Kommentarer

Ikke bare vanlige dødelige, men Heje-stiftelsen og mange andre har forsøkt å plukke enkeltaksjer, sektorer, bransjer, regioner eller land som de har håpet skulle gjøre det bedre enn aksjemarkedet generelt. Les Nils-Odd Tønnevolds innlegg i Dagens Næringsliv om hva som er viktig for å lykkes med langsiktig sparing og investering.

Read more

1
Korona-epedemien: En ulykke kommer sjelden alene.
05-06-2020 | Kommentarer

En ulykke kommer sjelden alene, sier et gammelt ordtak – og det gjelder til fulle for den globale korona-epidemien. Den kom til vår del av verden tidlig på vinteren og i løpet av mars måned ble det offentlige liv – og dermed store deler av næringslivet – i praksis lukket ned i Europa og Nord-Amerika. IMF, Det internasjonale pengefond, spådde raskt et økonomisk tilbakeslag som kan bli like dypt som krisen i 1929-31.

Read more

1
Connectums klare råd: Keep calm and carry on
20-03-2020 | Kommentarer

Børsenes reaksjonsmønster kan minne om Black Monday i oktober 1987. Det kan oppleves krevende men det gir også mange muligheter. «Every cloud has a silver lining», som det heter seg i essayet Nil Desperandum fra 1853 av den amerikanske forfatteren Sarah Payton Parton.

Read more

1
Kanskje det viktigste investeringsseminaret i 2020?
05-02-2020 | Kommentarer

Tema: Bærekraftig og faktorbasert investering.

Read more