fb Connectum - Fordeler for deg - Connectum

Fordeler for deg

Vi følger ikke en strategi for å kapre markedsandeler, men har som mål å være best.

Det som skiller oss fra alle de andre aktørene er:

1 Connectum er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren i Norge.

2 Som kunde har du direkte tilgang til firmaets partnere, som tar de viktige beslutningene og gir råd om investeringer og annet.

3 Connectum har en unik ekspertise innen vitenskapelig dokumentert og systematisk forvaltning og tilgang til fond av verdensklasse som er få forunt.

Denne kombinasjonen gjør  det lettere å oppnå dine mål. Dette får du ingen andre steder enn hos Connectum.

Sertifisert uavhengig rådgivning

Connectum har ingen bindinger til banker, fondsselskaper eller andre finansinstitusjoner. Vi selger ingen produkter og mottar ingen provisjoner, kommisjoner eller lignende. Våre råd er basert på dine forutsetninger, mål og behov.

Oversiktlig godtgjørelse

I stedet for prosenter av transaksjoner eller provisjon av produktsalg er vår inntektskilde utelukkende forhåndsavtalt honorarbetaling fra våre kunder relatert til porteføljeverdi, avtalt omfang eller per medgått time. Du vet hva du går til. Ryddig, enkelt, kostnadseffektivt og fritt for interessekonflikter.

Engasjerte og personlige

Dine verdier er viktige for deg, og dermed også for oss. Dette er vårt utgangspunkt for våre anbefalinger. Vi tar oss tid til å lytte, spørre og grave, slik at vi har et godt grunnlag for å anbefale hva du er best tjent med.

Skreddersøm

Vi har kunder i inn- og utland. Men de har én ting til felles: De ønsker en erfaren rådgiver som bryr seg og skreddersyr løsninger for å ivareta deres behov, mål og forutsetninger for å sikre fremtiden og investere klokt, enten for å sikre fremtidige generasjoner, få en bedre pensjonisttilværelse, bygge opp bufferkapital for å dempe risiko forbundet med investering i egne og andre selskaper, få mer frihet og handlingsrom eller en kombinasjon av dette.

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet og erfarne eksperter gir uavhengige råd, skreddersyr investeringsstrategi og implementerer gjennom personlig oppfølging.

Robust avkastning

Gode råd gir gode resultater. Det kan vi dokumentere, og våre kunder bekrefte. Referanser fås på forespørsel.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet