fb

Referanser fra kundene våre

1

Olof Holmer

Daglig leder, KTF

Stockholm

"Det er nå godt dokumentert at det i praksis er fåfengt å prøve å" slå markedet" med sine investeringer. Til tross for dette, fortsetter mange rådgivere og forvaltere med å ta svært godt betalt for å prøve på å få det til med sine kunders penger. Stort sett med dårlig resultat. Som en relativt velinformert kunde er dette bare en kilde til frustrasjon og bekymring. Vi har derfor valgt å samarbeide med Connectum for vår stiftelsesforvaltning. De arbeider på en helt annen måte. Deres uavhengighet og frihet fra interessekonflikter gjør dem i stand til å være helt fokusert på å være nyttige for oss. De har utformet en langsiktig og troverdig strategi for oss med solid fundament i forskningsresultater. De er dyktige, åpne og tydelige, og vi føler at de virkelig bryr seg om oss og våre behov. Vi er veldig fornøyde."

1

Kirsty Arbuthnott & Petter Røed

Tjøme

"Vår formue tas vare på av ærlige og dyktige rådgivere. De lytter til oss, gir kloke og tydelige råd,  fritt for unødvendig komplisert, teknisk språk. Vi er trygge på at porteføljen vil fortsette sin solide vekst og bli forvaltet planmessig, i tråd med våre behov og slik at den takler fremtidige markedsendringer."

1

Thom Torvik & Harald Chr. Jensen

Eiere av Torvik Jensen AS

Oslo

“Det er en ære og en glede å anbefale Connectum. Vi hadde aldri særlig suksess med egne plasseringer og opplevde å bli “flådd” av banker og forsikringsselskaper. Da vi ble klar over at Connectums filosofi og metode var helt annerledes, ble valget enkelt for oss.Siden har vi gjennom mange år erfart at herrene Stott og Tønnevold har alle sine påstander i behold og at porteføljen vokser støtt og greit samtidig som kostnadene er lave og oversiktlige. Tillit er noe man gjør seg fortjent til. Connectum har gjort seg fortjent til vår tillit på en helt suveren måte.”

1

Leif Hoemsnes

Avdelingsleder, Downhole Technology, Island Offshore Subsea AS

Stavanger

”Jeg hadde samtaler med mange rådgivere før jeg valgte Connectum. Valget var ganske enkelt for de utmerket seg fra første samtale. Mitt inntrykk var at de hadde dyktige rådgivere med lang erfaring og de satt meg og mine fremtidsplaner i fokus. De var ikke selgere av produkter!Ut fra lange og seriøse samtaler ble det laget en investorprofil som grunnlag for mine investeringer. Dette resulterte i en robust portefølje med stø kurs i riktig retning. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt og i tillegg er avkastningen langt over gjennomsnittet”

1

Nils Morten Udgaard

Tidligere utenriksredaktør i Aftenposten / Tidligere statssekretær hos Kåre Willoch

Oslo

”Etter grundige undersøkelser valgte jeg sommeren 2004 Connectum som partner for forvaltningen av min og min kones finansformue. Utslagsgivende for meg var at Connectum ikke selv opptrer som selger på vegne av egne eller andres finansprodukter, og dermed gir råd på helt uavhengig grunnlag.Erfaringene har vært meget gode, også gjennom finanskrisen, og avkastningen har ligget over markedets avkastning. Jeg opplever et team av engasjerte og hyggelige medarbeidere, som er årvåkne når markedene beveger seg og samtidig langsiktige i sin tenkning rundt forvaltningen av personlige investerings-porteføljer”

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet