fb Connectum - Personvernerklæring - Connectum

Personvernerklæring for Connectum

Introduksjon

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om vår bruk av persondataene dine i samsvar med EUs personvernlover introdusert i GDPR (Forordning 2016/679, «Personvernforordningen»). Erklæringen kan endres fra tid til annen, og den siste oppdaterte versjonen blir gjort tilgjengelig på nettsiden vår

Hvem gjelder dette

Dette gjelder individuelle personer.

Dine persondata

Persondata kan inkludere informasjon som:

navn
bostedsadresse
e-postadresse
andre kontaktdetaljer
kontaktinformasjon for bedriften
signatur
nasjonalitet, fødested og fødselsdato
personlig identifikasjon (personnummer, pass osv.)
korrespondanse (slik som telefonopptak, e-poster, møtereferat)
bankkontodetaljer

pensjonsdetaljer

skatteinformasjon
detaljer i forbindelse med investeringene dine, uansett om Connectum gir deg råd om disse investeringene

Vi samler kun inn personopplysninger som er rimelig nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre til deg. Hvilken informasjon vi samler inn, avhenger av forholdet vårt.

Slik kan vi bruke persondataene dine

Connectum, som behandlingsansvarlig, kan samle inn, lagre og bruke persondataene dine for lovlige formål:

(i) for juridiske krav, inkludert, men ikke begrenset til;
– for å overholde våre forpliktelser til å arbeide mot hvitvasking av penger og verifisere identiteten til kunder / berettigede eiere
– for å forhindre svindel
– for å overholde Know Your Client (KYC)-forpliktelsene våre
– for å respondere på forespørsler fra tilsynsmyndigheter

(ii) for å overholde forpliktelser i avtaler med kunder

(iii) for direkte markedsføringsformål

(iv) for kvalitetskontroll, forretnings- og statistiske analyser, for kundestøtte, opplæring og relaterte formål.

Persondata lagres og behandles kun når vi har en legitim interesse i dette, og kun når slike legitime interesser ikke overstyres av dine personlige interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Vi handler på en rettferdig, transparent og ansvarlig måte og iverksetter passende tiltak for å forhindre aktiviteter som har uberettiget påvirkning på deg, og vi respekterer din rett til å gjøre innsigelser mot slik lagring.

Hvis vi må bruke persondataene dine til andre spesifikke formål, vil vi kontakte deg.

Informasjonskapsler

Vi kan utplassere små tekstfiler på enheten din for at nettsiden vår skal fungere ordentlig. Disse kalles informasjonskapsler. En informasjonskapsel lagres av en nettside på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker nettsiden. Det lar nettsiden huske handlingene og preferansene dine (slik som pålogging, språk, skriftstørrelse og andre visningspreferanser) over en tidsperiode.

Vi bruker Google Analytics for å måle hvordan brukere samhandler med innholdet på nettsiden for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. For mer informasjon, kan du besøke Google Analytics’ nettside her.

Vi bruker MailChimp som vår automatiske markedsføringsplattform for å sende e-poster med informasjon, nyheter og innsikt om produktene og tjenestene våre. MailChimp gir Connectum informasjon om hva du åpner og hvilke lenker du klikker på. Formålet med dette er å gi kundene våre best mulig service, kundestøtte og kommunikasjon. Informasjon som overføres til MailChimp, behandles i samsvar med deres personvernerklæring og vilkår.

Derfor kan vi overføre persondataene dine

Vi kan dele persondataene dine innad i Connectum for å overholde forpliktelser mellom forskjellige deler av selskapet.

I tillegg kan persondataene dine deles med fondsforvaltere eller leverandører (f.eks. IT-støtte) som Connectum har inngått taushetspliktavtaler med.

Registrerte persondata blir rapportert til offentlige myndigheter automatisk hvis loven krever dette.

Personverntiltak vi iverksetter

Alle overføringer av persondata skal underlegges passende sikkerhetstiltak i samsvar med betingelsene i gjeldende personvernlover. Vi og våre autoriserte representanter skal overholde gjeldende informasjonssikkerhetstiltak for å beskytte data i vår besittelse fra uautorisert tilgang av tredjeparter eller noen form for datakorrupsjon.

Vi vil varsle deg om alle persondatabrudd som påvirker deg og sannsynligvis utgjør en høy risiko for dine rettigheter og friheter.

For ytterligere informasjon om gjeldende sikkerhetstiltak, kan du se «Ta kontakt» nedenfor.

Ditt personvern

Du har visse rettigheter i forbindelse med vår bruk av persondataene dine, slik som:

– rett til å få tilgang til dataene dine (i et format som er lett å lese)
– rett til å undersøke og korrigere dataene dine
– rett til dataportabilitet
– rett til å begrense bruken av dataene dine
– rett til å trekke tilbake alle samtykker til å behandle dataene dine (der dette er gjeldende)
– rett til å få informasjon om alle entiteter vi overfører dataene dine til
– rett til å klage til Datatilsynet.

Du har også rett til å gjøre innsigelser mot behandling av dataene dine selv om vi anser behandlingen som nødvendig i henhold til våre legitime interesser.

Merk at retten til å få dataene dine slettet («rett til å bli glemt») som gjelder i noen sammenhenger, ikke er gjeldende for alle persondata vi besitter, gitt noen av formålene vi bruker dataene til, som beskrevet ovenfor.

Vår oppbevaring av persondataene dine

Vi eller våre autoriserte representanter kan beholde persondataene dine i opptil syv år etter at forretningsforholdet vårt har opphørt. Deretter vil vi og våre autoriserte representanter la være å samle inn videre persondata fra deg og vil iverksette passende tiltak for å slette alle oppføringer som inneholder persondataene dine i den grad dette er praktisk gjennomførbart og proporsjonalt.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller ønsker å diskutere personvernrettighetene dine med oss, kan du kontakte oss på info@connectum.no