fb Connectum - Expats & internationals - Connectum

Expats & internationals

 

Vi spesialiserer oss på finansiell rådgivning for expats & internationals som bor i et annet land enn der du er født. Vi hjelper med helhetlig og planmessig sparing, investering og pensjonssparing som er egnet og hensiktsmessig og ivaretar dine behov, mål og forutsetninger på tvers av landegrenser. Vi tar hensyn til de skatteregler som gjelder i forhold til hvor du er født, har bodd, bor nå og hvor du ønsker å bo i fremtiden og når du ønsker å trappe ned fra full arbeidsinnsats og leve av pensjon og oppsparte midler.

To av våre partnere har mange års erfaring fra lange utenlandsopphold og har en sjeldent god kontaktliste i Norden og internasjonalt. Vi har erfaring med eksperter som er blant de fremste på sine felt som kan hjelpe med riktig organisering og eierstruktur, kjøp/salg av eiendom og virksomhet og annet.

Richard Stott som er en av Connectums gründere er selv britisk expat og har bodd i Tyskland og Sveits i mange år før han flyttet til Norge i 2000.  Nils-Odd Tønnevold, som også er gründer i Connectum, er norsk/svensk men bodde i UK i 12 år før han returnerte til Norge i 1998.

 

Connectum ble stiftet i 2002 og har konsesjon fra Finanstilsynet hvilket innebærer at det stilles strenge krav til etterlevelse av lover og regler og kvalitet på rådgivningen. I Connectum møter du erfarne eksperter som gir fullstendig uavhengige og utelukkende honorarbaserte råd (fee-only). Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert som uavhengig rådgiver/fiduciary av CEFEX og møter deres krav til global best fiduciary practices. Et bedre kvalitetsstempel på faglig kvalitet, integritet og objektiv rådgivning finnes ikke. Det dokumenterer at man starter i riktig ende og setter kundens interesser først.

Vi er kanskje Nordens mest erfarne med vitenskapelig dokumenterte faktorstrategier. Sammen med planmessig rebalansering har de bevist sin evne til å levere systematisk ekstra markedsavkastning. I tillegg har vi en kontaktliste fylt av eksperter, i Norden og internasjonalt, som er blant de fremste på sine felt, som vi har kvalitetssikret.

 

Ta kontakt med Richard Stott som er vår spesialist på expat for en uforpliktende og fortrolig samtale per telefon, video eller fysisk møte. Du kan eventuelt laste ned, fyll ut og send inn vårt kontaktskjema så kontakter vi deg.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?
Benytt kontaktskjema nedenfor