fb Connectum - Investeringsfilosofi - Connectum

Investeringsfilosofi

Det er kanskje ikke vanlig å snakke om filosofi og penger i samme åndedrag, men så er ikke vi et vanlig selskap heller. Filosofien vår er tredelt og forklarer hvordan vi ser på verdier og forvaltningen av dem.

Return on life

Penger er ikke et mål i seg selv, men et middel til et godt liv. Derfor mener vi det er viktigere å fokusere på det vi kaller return on life, fremfor return on investment. Selvsagt skal ha god avkastning på kapitalen din, men hvis du bare er opptatt av avkastning kan det føre til feil beslutninger.

Planer er bedre enn produkter

For at din investerte kapital skal kunne gi deg et godt liv, trenger du en god plan. Du må være villig til å være disiplinert og langsiktig og akseptere at det ikke finnes snarveier. Og du må vite at planen din er riktig for deg. Derfor tilbyr vi ikke ferdige investeringsprodukter eller pakkeløsninger, men en plan som er skreddersydd for å ivareta det du synes er verdifullt og viktig.

Prinsipper

Foruten å sørge for at investeringer vi anbefaler deg er egnede og hensiktsmessige, følger vi anerkjent ‘global best practice’ når vi setter sammen et porteføljeforslag til deg. Det er basert på bærekraftig investering, global spredning, effektivitet og disiplin.

Vi har en egenutviklet metode og bruker en faktormodell basert på Nobelpris-forskning som utnytter vitenskapelige dokumenterte kilder til vedvarende, langsiktig avkastning.

Kontakt oss for å få vite mer om dette

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet

Secret of money

Få første kapittel gratis!

Boken “The 7 Secrets of Money” gir deg innsikt i hvordan du bygger investeringene dine og oppnår dine mål. Fyll inn e-post og vi sender deg første kapittel av boken.

Secret of money