fb Connectum - Family Offices - Connectum

Family Offices

 

Godt gjennomført generasjonsskifte: Vi har lang erfaring med å bistå familier med større formuer (Family Offices) og komplekse behov, både i Norden, Europa og på andre kontinenter. Vi er godt kjent med ulike eierstrukturer og vet at alle Family Offices er unike, samtidig som de har mange fellestrekk. Det er mange hensyn å ta. Det handler ofte om godt planlagte og gjennomførte generasjonsskifter for å bevare verdier i generasjoner, finne en balanse mellom aktivt eierskap, forvaltning av finanskapital og andre interesser. Det er også et viktig poeng å sørge for at verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd. Finanskapitalen bør investeres slik at man ikke legger alle egg i én kurv, og at man har tilstrekkelig fleksibilitet og handlingsrom. Det er også viktig å fjerne unødvendige risiko og kostnader.

Unik ekspertise: Connectum ble stiftet i 2002 og har konsesjon fra Finanstilsynet hvilket innebærer at det stilles strenge krav til etterlevelse av lover og regler og kvalitet på rådgivningen. I Connectum møter du erfarne eksperter som gir fullstendig uavhengige og utelukkende honorarbaserte råd (fee-only). Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert som uavhengig rådgiver/fiduciary av CEFEX og møter deres krav til global best fiduciary practices. Et bedre kvalitetsstempel på faglig kvalitet, integritet og objektiv rådgivning finnes ikke. Det dokumenterer at man starter i riktig ende og setter kundens interesser først.

Robuste investeringsstrategier: Vi er kanskje Nordens mest erfarne med vitenskapelig dokumenterte faktorstrategier. Sammen med planmessig rebalansering har de bevist sin evne til å levere systematisk ekstra markedsavkastning. I tillegg har vi en kontaktliste fylt av eksperter, i Norden og internasjonalt, som er blant de fremste på sine felt, som vi har kvalitetssikret.

Skreddersøm: Vi skreddersyr investeringsstrategier, aktivaallokering og investeringsvalg i nært samarbeid med kundene våre, basert på inngående forståelse av behov, mål og forutsetninger. Vi sørger for at strategien er egnet og hensiktsmessig og blir implementert og fungerer i storm og stille. Av erfaring vet vi at systematikk, tålmodighet og disiplin gir gode resultater.

 

Kontakt en av våre Familiy Office spesialister – Richard Stott, Nils-Odd Tønnevold eller Henrik Tell for en uforpliktende og fortrolig samtale per telefon, video eller fysisk møte eller last ned, fyll ut og send inn vårt kontaktskjema så kontakter vi deg.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?
Benytt kontaktskjema nedenfor