Connectum-modellen

Modellen vår kan vi oppsummere i tre ord: Vi gjetter ikke.

Vi følger ingen magefølelser, stalltips eller hyper, men er lyttende, disiplinerte og langsiktige når vi staker ut en kurs og anbefaler valg av investeringer. Hvert kundeforhold er unikt, og derfor er våre anbefalinger av spare- og investeringsplan, portefølje, investeringer og fordeling skreddersydd for hver enkelt. Og de følger våre verdier og prinsipper nedfelt i vår velutprøvde, vitenskapelig baserte investerings- filosofi hvor ingenting er overlatt til tilfeldigheter, men hvor alt følger et logisk resonnement og en plan fra A til Å.

Dine penger, din plan

Som kunde i Connectum er det ingen andre som har akkurat lik portefølje som deg med mindre de har nøyaktig samme mål med investeringen som deg. Alle porteføljer har imidlertid én ting til felles: De følger de samme verdiene og prinsippene for å sørge for at du kommer fra A til B i tråd med dine forutsetninger, mål og behov.

Modellen vi jobber etter

1. Din personlige portefølje

Vi bruker tid sammen med deg for å identifisere dine forutsetninger, mål og behov med kapitalen du har å investere. Vi har ingen fast tidshorisont på dette – det tar den tiden det tar – det viktigste er at du og vi er sikre på at vi deler oppfatning og mål, før du investerer så mye som en krone.

Etter at vi er enige om mål og forventninger, setter vi sammen en personlig portefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer. I motsetning til de fleste banker og finanshus har vi ingen bindinger til leverandører av noe slag eller krav om å selge spesielle spare- og investeringsprodukter. Vi har heller ingen avtaler om provisjoner eller andre ting som kan skape interessekonflikter.

2. Spredning

Vi sørger for planmessig valg, spredning og vekting av investeringer på tvers av aktivaklasser som pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer, og nøye utvelgelse innen hver aktivaklasse på tvers av land, valutaer, bransjer, sektorer og regioner. Vårt fokus er å sikre en velfungerende spredning av underliggende verdipapirer i tråd med klart definerte kriterier. Fordelen for deg er en balansert og robust portefølje som gir god avkastning over tid.

3. Effektivitet

Vi fjerner risiko og kostnader som ikke tilfører merverdi til deg som investor og utnytter aktiva-allokering og vår egenutviklede faktormodell for å utnytte kilder til vitenskapelig bevist meravkastning gjennom strategisk faktoreksponering. Det innebærer økt forutsigbarhet og gjør det lettere for deg å oppnå dine mål.

4. Gjennomføring og disiplin

Når vi er enige om planen, setter vi den ut i livet. Vi følger opp porteføljen i henhold til planen og rapporterer jevnlig om utviklingen, og vi forandrer ingenting uten ditt samtykke. Det påløper ingen skjulte kostnader i forbindelse med handler, og det er ingen transaksjonsrelaterte kostnader som stimulerer til hyppig omsetning.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet

Secret of money

Få første kapittel gratis!

Boken “The 7 Secrets of Money” gir deg innsikt i hvordan du bygger investeringene dine og oppnår dine mål. Fyll inn e-post og vi sender deg første kapittel av boken.

Secret of money