fb Connectum - Connectum-modellen - Connectum

Connectum-modellen

Modellen vår kan oppsummeres i tre ord: Vi gjetter ikke.

Planmessig

Vi baserer oss ikke på magefølelser, stalltips eller gjetning, men gir anbefalinger basert på en grundig kartlegging og forståelse av kundens unike behov, mål og forutsetninger og robuste konklusjoner fra  vitenskapelig forskning.

Bærekraftig

Vi mener at det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig og velge investeringer som både møter objektive kriterier til bærekraft og forventet høyere avkastning. Der hvor mulig velger vi etisk ansvarlige fond og forvaltere som ekskluderer og over- og undervekter selskaper etter etterlevelse av miljøhensyn, samfunnsansvar og sunne prinsipper for eierstyring. Og vi velger og setter sammen porteføljer av fond basert på vitenskapelig dokumenterte kilder til avkastning. Bred systematisk spredning av aktivaklasser og faktorer som selskapers størrelse, pris og lønnsomhet som har økt og forventes å bidra til økt langsiktig avkastning. Denne kombinasjonen av bærekraftig og lønnsom investering utgjør vår «Bærekraftige strategi». Som kunde i Connectum hjelper vi deg slik at du får god avkastning på dine investeringer, samtidig som du bidrar til at verden går i en mer bærekraftig retning.

Dine penger, din plan

Som kunde i Connectum er det ingen andre som har akkurat lik portefølje som deg med mindre de har nøyaktig samme mål med investeringen som deg. Alle porteføljer har imidlertid én ting til felles: De følger de samme verdiene og prinsippene for å sørge for at du kommer fra A til B i tråd med dine forutsetninger, mål og behov.

Relaterte sider

Våre fordeler

Investeringsfilosofi

Om oss

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Ring oss på telefon: 22 12 46 40 eller benytt kontaktskjema nedenfor

  Modellen vi følger

  1. Måldefinering og skreddersøm

  Vi bruker tid sammen med deg for å identifisere dine forutsetninger, mål og behov med kapitalen du har å investere. Vi har ingen fast tidshorisont på dette – det tar den tiden det tar – det viktigste er at du og vi er sikre på at vi deler oppfatning og mål, før du investerer så mye som en krone.

  Etter at vi er enige om mål, forventninger og risikoprofil, skreddersyr vi en portefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer. I motsetning til de fleste banker og finanshus har vi ingen bindinger til leverandører av noe slag eller krav om å selge spesielle spare- og investeringsprodukter. Vi har heller ingen avtaler om provisjoner eller andre ting som kan skape interessekonflikter.

  2. Spredning og fordeling

  Vi anbefaler hvilke aktivaklasser du bør investere i (og velge bort) og sørger for global systematisk spredning, mål og rammer for vektingen av investeringer på tvers av aktivaklasser som pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer, og nøye utvelgelse innen hver aktivaklasse på tvers av land, valutaer, bransjer, sektorer og regioner. Vårt fokus er å sikre en velfungerende spredning av underliggende verdipapirer i tråd med klart definerte kriterier. Fordelen for deg er en balansert og robust portefølje som gir god avkastning over tid og du unngår ulempen ved å ha alle egg i én kurv.

  3. Effektivitet og faktormodell

  Vi følger vår egenutviklede faktormodell for å sikre deg markedsavkastningen fra valgte segmenter som små, lønnsomme og underprisede aksjer i børsnoterte selskaper og andre segmenter av obligasjons-, eiendoms- og aksjemarkedet. Vi fjerner risiko og kostnader som ikke tilfører merverdi til deg som investor. Det gjør din portefølje mer robust og forutsigbar og gjør det lettere for deg å oppnå dine mål.

  4. Disiplin og oppfølging

  Vi implementerer på dine vegne og sørger for at vedtatt strategi følges. Vi sørger for planmessig oppfølging, rapportering, rebalansering og re-allokering. Og står til disposisjon. Vi forandrer ingenting uten ditt samtykke og det påløper ingen skjulte kostnader i forbindelse med handler, og det er ingen transaksjonsrelaterte kostnader som stimulerer til hyppig omsetning.

  Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

  Bli kontaktet

  Secret of money

  Få første kapittel gratis!

  Boken “The 7 Secrets of Money” gir deg innsikt i hvordan du bygger investeringene dine og oppnår dine mål. Fyll inn e-post og vi sender deg første kapittel av boken.

  Secret of money