fb Connectum - Stiftelser & legater - Connectum

Stiftelser & legater

 

Forvaltningen av den finansielle kapitalen er en av de viktigste oppgavene til stiftelser og legater, og det stilles strenge krav til trygg, ansvarlig og bærekraftig forvaltning av midler. Som regel gjelder en svært lang tidshorisont men det skal også brukes midler i tråd med formålet. Det kan gjøre det hensiktsmessig å etablerere en handlingsregel for uttak. Dette og andre forhold som gir føringer for hvordan kapitalen skal forvaltes må balanseres opp mot hverandre og nedfelles i en investeringsstrategi som er egnet og hensiktsmessig slik at stiftelsens eller legatets formål oppnås.

Connectum ble stiftet i 2002 og har konsesjon fra Finanstilsynet hvilket innebærer at det stilles strenge krav til etterlevelse av lover og regler og kvalitet på rådgivningen. I Connectum møter du erfarne eksperter som gir fullstendig uavhengige og utelukkende honorarbaserte råd (fee-only). Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert som uavhengig rådgiver/fiduciary av CEFEX og møter deres krav til global best fiduciary practices. Et bedre kvalitetsstempel på faglig kvalitet, integritet og objektiv rådgivning finnes ikke. Det dokumenterer at man starter i riktig ende og setter kundens interesser først.

Vi er kanskje Nordens mest erfarne med vitenskapelig dokumenterte faktorstrategier. Sammen med planmessig rebalansering har de bevist sin evne til å levere systematisk ekstra markedsavkastning. I tillegg har vi en kontaktliste fylt av eksperter, i Norden og internasjonalt, som er blant de fremste på sine felt, som vi har kvalitetssikret.

 

Ta kontakt med en av våre spesialister på stiftelser og legater – Nils-Odd Tønnevold eller Henrik Tell for en uforpliktende og fortrolig samtale per telefon, video eller fysisk møte eller last ned, fyll ut og send inn vårt kontaktskjema så kontakter vi deg.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?
Benytt kontaktskjema nedenfor