fb Connectum - Om oss - Connectum

Om oss

Connectum er til for å hjelpe deg med å forvalte midlene dine og investere klokt for å sikre fremtiden. Med ditt liv, dine penger og din fremtid som utgangspunkt gir vi fullstendig uavhengige og helhetlige råd og hjelper deg slik at du oppnår dine mål på kort og lang sikt.

Hvorfor selger vi ikke produkter?

Connectum er ingen fabrikk, fordi det ikke finnes produkter som passer for alle. Vi lytter og skreddersyr basert på dine mål, behov og forutsetninger, i motsetning til hva banker eller finanshus måtte ha «på lager» og vil selge.

Hva får du hos oss?

Vi starter i riktig ende. Connectum er en fullstendig og sertifisert uavhengig finansiell rådgiver. Vi står fritt til å anbefale det vi mener du som kunde er best tjent med, og har derfor ikke egne fond, selger ikke andres fond og har ingen bindinger til banker, fondsselskaper eller andre finansinstitusjoner.

Vi starter med å kartlegge dine mål, behov og forutsetninger. Deretter analyserer og vurderer vi hva som er egnet og hensiktsmessig for deg. Det munner ut i anbefalinger av hva vi mener du er best tjent med og det nedfeller vi i en investeringsstrategi. Det er en betalbar tjeneste og er en viktig investering, lik en arkitekttegning av et hus. Neste steg er å følge «byggetegningene» og følge opp investeringene i tråd med strategien.

Som Norges eneste sertifiserte uavhengige rådgiver mottar vi ingen provisjoner eller kommisjoner men tar utelukkende betalt for det viktige planarbeidet samt løpende rådgivning og porteføljeoppfølging i form av honorar for medgått tid, avtalt omfang eller relatert til porteføljeverdi. Detaljene avklarer vi selvsagt på forhånd.

Hvem rådgir vi?

Family Offices

Gründere & eiere

Liberale yrker & ledere

Expats & internationals

Stiftelser & legater

Slik ivaretar vi dine interesser

Skreddersøm

Når vi går inn i et samarbeid, er vi opptatt av å starte i riktig ende: med deg og det som er viktig for deg. Vi tar oss tid til å sette oss ordentlig inn i din situasjon og setter ingen penger i arbeid på dine vegne før vi er helt enige om mål, behov og forutsetninger og at våre anbefalinger er nedfelt i plan som vi er enige om.

Ingen ubehagelige overraskelser

Når du betror verdiene dine til oss, skal du føle deg godt ivaretatt og slippe ubehagelige overraskelser underveis. Vår jobb er å sørge for at du får mest mulig ut av hver investerte krone. Derfor er alle kostnader oversiktlige og forutsigbare, og vi spiser ikke av lasset verken i form av returprovisjoner eller prosenter av transaksjoner.

Personlig og oppriktig

Connectum er ingen fabrikk. Hos oss er du mer enn et kundenummer, og vi legger vekt på et personlig oppfølging av alle våre kunder. Dette er ikke bare fordi det er hyggelig, men fordi vi bryr oss. Det gjør oss også i stand til å gi mer innsiktsfulle råd og anbefale fornuftige endringer og justeringer underveis. Oppriktighet og gjensidig tillit er en forutsetning for god kjemi.

Langsiktig og lønnsom

Vi vet at pengene dine ikke handler om kroner og øre, men om livet de lar deg leve. Derfor jobber vi forutsigbart og disiplinert for å lage en robust og trygg portefølje som gir god avkastning over tid. På den måten sørger vi for at du og dine får den fremtiden dere ønsker.