fb

Om oss

Connectum er til for at du skal oppnå ditt mål med verdiene du ønsker å investere. Med ditt liv, dine penger og din fremtid som utgangspunkt gir vi gode og fullstendig uavhengige råd som munner ut i en skreddersydd plan for å ivareta dine mål og behov.

Hvorfor selger vi ikke produkter?

Ingen produkter passer for alle. Din portefølje skal ta utgangspunkt i dine unike behov, fremfor å basere seg på hva en bank eller finanshus måtte ha «på lager» og vil selge.

«I et marked preget av aktører som prioriterte egen inntjening på kundens bekostning , starter vi Connectum fordi vi så et behov for finansiell rådgivning uten interessekonflikter.

Vi har arbeidet i og med privatbanker, fondsforvaltningsselskaper og stiftelser. Og vi har høstet erfaring som kunder, og har selv erfart hvordan presset for å selge produkter ofte fører til anbefalinger som er uegnet. Det er disse erfaringene som førte til at vi bestemte oss for å starte Connectum i 2002.»

Hva får du hos oss?

Vi er et fullstendig uavhengig alternativ. I stedet for å selge produkter eller programmer er vi din langsiktige samarbeidspartner og betrodde rådgiver. Vi tar ikke betalt i form av provisjoner eller bonuser fra leverandørene vi anbefaler, men i form av et forhåndsavtalt honorar. Slik sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Hvem rådgir vi?

I Connectum har vi alle typer kunder – private og institusjonelle – unge og gamle, gründere og eiere, ledere og personer i liberale yrker samt lønnsmottakere, stiftelser og andre, i inn- og utland. Enkelte kunder ønsker en robust og godt diversifisert portefølje av likvide midler for å redusere risiko de er eksponert for gjennom direkteinvestering i egne og andre selskaper. Andre ønsker en bedre pensjonisttilværelse, andre mer frihet og handlingsrom. Men de har én ting til felles: De ønsker å spare og investere på fornuftig vis, slik at de kan sikre fremtiden og leve slik de ønsker.

Slik ivaretar vi dine interesser

Skreddersydd plan

Når vi går inn i et samarbeid, er vi opptatt av å starte i riktig ende: med deg og det som er viktig for deg. Vi tar oss tid til å bli godt kjent med deg og setter ingen penger i arbeid på dine vegne før vi er helt enige om forutsetninger, mål og behov. Det viktigste for oss er å lage en plan som sikrer din økonomiske fremtid.

Ingen ubehagelige overraskelser

Når du betror verdiene dine til oss, skal du føle deg godt ivaretatt og slippe ubehagelige overraskelser underveis. Vår jobb er å sørge for at du får mest mulig ut av hver investerte krone. Derfor er alle kostnader oversiktlige og forutsigbare, og vi spiser ikke av lasset verken i form av returprovisjoner eller prosenter av transaksjoner.

Personlig og oppriktig

Hos oss er du mer enn et kundenummer, og vi legger vekt på et personlig forhold til alle våre kunder. Dette er ikke bare fordi det er hyggelig, men fordi vi bryr oss. Det gjør oss også i stand til å gi mer innsiktsfulle råd og anbefale fornuftige endringer og justeringer underveis. Oppriktighet og gjensidig tillit er en forutsetning for god kjemi.

Langsiktig og lønnsom

Vi vet at pengene dine ikke handler om kroner og øre, men om livet de lar deg leve. Derfor jobber vi forutsigbart og disiplinert for å lage en robust og trygg portefølje som gir god avkastning over tid. På den måten sørger vi for at du og dine får den fremtiden dere ønsker.