fb Connectum - Thomas L. Halvorssen - Connectum

Thomas L. Halvorssen

Administrasjonssjef og Compliance

Thomas er utdannet fra Forsvarets Høyskole, innehar en MBA fra Handelshøyskolen BI og uteksaminert fra Sjøkrigsskolen, Intendanturlinjen. Han har innehatt flere lederroller i Forsvaret i mer enn 36 år på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, både i inn- og utland i nært samarbeid med FN, AU, EU/EDA, Nato og andre internasjonale organisasjoner, i diverse programmer, operasjoner, fora, oppdrag og misjoner.

Han innehar militær grad oberst (Hæren) og ble i 2019 hedret med – US Meritorious Service Medal og Joint Service Commendation Medal for sin enestående innsats i det USA-ledede CJTF-OIR HQ / MLT i Bagdad, Irak. Han ble ansatt i Connectum i november 2019 som Adminstrasjonssjef og Compliance for å systematisere, styrke og forbedre alle aspekter ved firmaets administrasjon og sikkerhet.

Kontakt Thomas

Kontakt Thomas per telefon eller mail for en fortrolig og uforpliktende samtale.

+47 488 95 683

thomas.halvorssen@connectum.no