fb Connectum - Glem renteendringer, børsstemningen og «eksperttips»! - Connectum

Glem renteendringer, børsstemningen og «eksperttips»!

17-08-2023 | Finans og markeder, Kommentarer, Rådgivning

Denne saken stod på trykk i Finansavisen 31/7/23.  Journalist Thomas Hilmersen.

Connectum-sjef Richard Stott går aldri lei av å anbefale stabile, langsiktige porteføljer med systematisk forvaltede lavkostnadsfond.

  • På lang sikt er det en viss sammenheng mellom rentenivåer og avkastning, forteller Stott.
  • På kort sikt kan vi imidlertid ikke gjøre noe med rente- og inflasjonsendringer, og dette er heller ikke noe man rasjonelt bør reagere på.

Connectum-sjefen presiserer at kundenes langsiktige aktivaallokeringer søker å maksimere avkastning innen deres gitte risikoprofil, uavhengig av kortsiktige endringer i makroforholdene.

  • I vår porteføljeforvaltning tar vi heller ikke hensyn til eller høyde for stemningen blant investorene, for eksempel om det er mye optimisme eller pessimisme, tilføyer han.
  • Dette er å anse som kortsiktig støy, og bør etter beste evne ignoreres fullstendig, ettersom forsøk på å reagere på slik støy koster investorer langt mer enn de har å tjene på det.

Aktivaallokering viktigst

For Connectum er overordnet porteføljesammensetning langt viktigere enn hvilke underliggende enkeltinvesteringer man velger, ifølge Stott.

  • Finansindustrien fokuserer altfor mye på de nyeste, mest trendy ideene og stjerneforvaltere, og investorer som følger denne typen råd belønnes nesten alltid med verre resultater enn det en mer nøktern og rasjonelt konstruert portefølje ville ha gitt, forklarer han.
  • Vi baserer alle våre porteføljer og anbefalinger på et solid akademisk grunnlag for hvilke investeringer som empirisk og teoretisk gir best risikojustert avkastning, mens alt annet ignoreres.

Fraråder høyrentefond

Connectum bruker generelt fem ulike fond med en systematisk forvaltningsstil og relativt lave kostnader.

Hvor mye som fordeles på avkastningsrettede aksje- og eiendomsfond og hvor mye som går til tryggere obligasjonsfond avhenger av hver investors risikopreferanse og behov.

  • Vi styrer helt unna obligasjoner med lav kredittvurdering, også kjent som «høyrenteobligasjoner», ettersom vi har vært i bransjen lenge nok til å huske tiden da de fortsatt het «junk bonds», utdyper Stott.
  • Vi liker heller ikke hedgefond, private equity-fond eller venture capital-fond, som typisk beriker sine forvaltere på bekostning av investorene, ofte er illikvide, og over tid svært sjeldent presterer bedre enn mer nøkterne og rasjonelle porteføljer med mer tradisjonelle aktiva.

Ignorer «ekspertene»!

Til slutt advarer Stott mot å følge spesifikke aksjeanbefalinger fra stjerneforvaltere, kjendisinvestorer, sjefsstrateger eller økonomer.

  • Samtlige av disse såkalte «ekspertene» har en ubeskrivelig dårlig historikk hva angår deres prediktive evner, påpeker han.
  • Slike «råd» kan med fordel ignoreres.

 

Anbefalinger*

✅ Bredt bærekraftig systematisk forvaltet faktorfond industriland

✅ Bredt bærekraftig systematisk forvaltet faktorfond fremvoksende markeder

✅ Systematisk forvaltet faktorfond med overvekt av små, underprisede og lønnsomme selskap

✅ Systematisk forvaltet kort-medium durasjon, investment grade obligasjonsfond

✅ Systematisk forvaltet eiendomsindeksfond

*Connectums anbefalte langsiktige portefølje er en vektet sammensetning av disse fondene. De tre første er aksjefond, mens de to siste er henholdsvis rente- og eiendomsfond.

 

Connectum – investeringsrådgivning på dine premisser

 

Connectum feiret I fjor 20-års jubileum (2002-2022) og er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  Connectum er kanskje landets fremste kompetansemiljø basert på evidensbasert investeringsstrategi, fullstendig uavhengig rådgivning og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for å få råd og hjelp. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget.