fb Connectum - Ledare och specialister - Connectum

Ledare och specialister

 

Vi hjälper personer i ledande befattningar och med olika specialistyrken med behov att planera sparande, investeringar och pensionskapital. Det kan vara partners i advokatbyråer, konsult- och revisionsföretag, chefer, läkare, psykologer, tandläkare eller andra yrken där arbetsinsatsen och lönen är hög. Övergången från hög inkomst och tidsbrist till en tillvaro dominerad av fritid och finansierad av pension och sparande är plötslig för många. En sak är att ha något meningsfullt att fylla dagarna med, en annan är att ha tillräckligt med kapital för att finansiera en aktiv livsstil med bostäder, bil, båt, resor och intressen. För många är det nödvändigt att bygga upp ett större sparkapital för att finansiera livet efter arbetslivets slut.

Oavsett om du redan idag har ett sparkapital eller om du behöver starta ett systematiskt sparande kan vi hjälpa till.

Connectum grundades 2002 och har alla erforderliga tillstånd för sin verksamhet, står under tillsyn av norska Finanstilsynet och är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Detta borgar för strikta krav på efterlevnad av lagar och regler och hög kvalitet i rådgivningen. Connectum är också den enda investeringsrådgivaren i Norden som certifierats av CEFEX –  vilket betyder att vi uppfyller högt ställda krav på professionell kvalitet, integritet och objektivitet i vår rådgivning och sätter kundens intressen först.

Vi skräddarsyr sparande- och investeringsstrategier i nära samarbete med våra kunder baserat på djup förståelse av behov, mål och förutsättningar tillsammans med en vetenskaplig ansats. Vi vet av erfarenhet att systematik, tålamod och disciplin ger bra resultat.

Kontakta en av våra specialister på området – Nils-Odd Tønnevold eller Henrik Tell, för ett kostnadsfritt och konfidentiellt samtal, eller fyll i och skicka in vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.

Vill du bli bättre bekant med oss – eller vill du veta mer?