fb Connectum - Family Offices - Connectum

Family Offices

 

Ett lyckat generationsskifte: Vi har lång erfarenhet av att hjälpa familjer med större förmögenheter och komplexa behov, både i Norden, Europa och på andra kontinenter. Vi är väl bekanta med olika ägarstrukturer och vet att alla «family offices» är unika, samtidigt som de har mycket gemensamt och ofta står inför liknande överväganden. Det kan handla om att planera och genomföra generationsväxlingar. Att hitta en fungerande balans mellan aktivt ägararbete, förvaltning av finansiellt kapital och andra intressen. Att värdeskapande verksamhet, lönsamhet och hållbarhet går hand i hand och att det finansiella kapitalet investeras klokt så att det kan ge avkastning, flexibilitet och handlingsutrymme utan onödiga risker och kostnader.

Unik expertis: Connectum grundades 2002 och har alla erforderliga tillstånd för sin verksamhet, står under tillsyn av norska Finanstilsynet och är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Detta borgar för strikta krav på efterlevnad av lagar och regler och hög kvalitet i rådgivningen. Connectum är också den enda investeringsrådgivaren i Norden som certifierats av CEFEX –  vilket betyder att vi uppfyller högt ställda krav på professionell kvalitet, transparens, integritet och objektivitet i vår rådgivning och att vi sätter kundens intressen först.

Skräddarsytt: Vi skräddarsyr investeringsstrategier i nära samarbete med våra kunder baserat på djup förståelse av behov, mål och förutsättningar tillsammans med en vetenskaplig ansats. Vi vet av erfarenhet att systematik, tålamod och disciplin ger bra resultat.

Kontakta en av våra Familiy Office-specialister – Richard Stott, Nils-Odd Tønnevold eller Henrik Tell för ett kostnadsfritt och konfidentiellt samtal, eller fyll i och skicka in vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.

Vill du bli bättre bekant med oss – eller vill du veta mer?