fb Connectum - Entreprenörer och företagsägare - Connectum

Entreprenörer och företagsägare

 

Vi har många kunder som har byggt upp egna verksamheter men uppskattar extern hjälp för att bevara eller bygga upp ett kapital för framtiden. De flesta äger sina verksamheter genom holdingbolag. Vissa har sålt hela eller delar av sitt livsverk, eller överväger en försäljning och behöver hjälp att hantera inkomsten från försäljningen – den ska ofta delvis investeras i nya verksamheter och delvis investeras bredare för att ge större riskspridning och mindre personberoende utan att förvaltningen ska kosta tid, arbete och oro.

Hur den bästa lösningen ser ut är högst individuellt och denna typ av frågor diskuterar vi ofta och gärna med våra kunder. Gemensamt är att det är viktigt att det finns en plan och att arbeta systematiskt efter denna. Din verksamhet kan du troligen bäst själv, men vi kan bistå med att planera hur ditt finansiella kapital bäst bör hanteras i relation till din situation och verksamhet, och att genomföra planen i form av en portfölj bestående av robusta, långsiktiga investeringar som tillsammans fungerar i både goda och dåliga tider.

Vi hjälper också till med annat som är viktigt i förhållande till din personliga ekonomi och har tillgång till ett brett nätverk av ledande nordisk och internationell expertis. Vi samarbetar med experter som är bland de främsta inom sina områden, exempelvis frågor om organisation och ägarstruktur, försäljning av företag, köp/försäljning av fastigheter, planering och genomförande av generationsväxling.

Connectum grundades 2002 och har alla erforderliga tillstånd för sin verksamhet, står under tillsyn av norska Finanstilsynet och är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Detta borgar för strikta krav på efterlevnad av lagar och regler och hög kvalitet i rådgivningen. Connectum är också den enda investeringsrådgivaren i Norden som certifierats av CEFEX –  vilket betyder att vi uppfyller högt ställda krav på professionell kvalitet, transparens, integritet och objektivitet i vår rådgivning och att vi sätter kundens intressen först.

Vi skräddarsyr investeringsstrategier i nära samarbete med våra kunder baserat på djup förståelse av behov, mål och förutsättningar tillsammans med en vetenskaplig ansats. Vi vet av erfarenhet att systematik, tålamod och disciplin ger bra resultat.

Kontakta en av våra specialister på området – Richard Stott, Nils-Odd Tønnevold eller Henrik Tell – för ett kostnadsfritt och konfidentiellt samtal, eller fyll i och skicka in vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.

Do you want to get to know us better? Or want to know more?