fb Connectum - Stiftelser - Connectum

Stiftelser

 

Förvaltningen av det finansiella kapitalet är en av de viktigaste uppgifterna för en stiftelse och dess styrelse. Det ställs höga krav på trygg, ansvarsfull och långsiktigt hållbar förvaltning av kapitalet. Som regel är tidshorisonten mycket lång, men detta behöver balanseras mot att medel löpande ska användas i linje med ändamålet och ibland även andra regler i stadgar och stiftelseförordnande.

Ju större kapital stiftelsen har, desto viktigare blir det att kapitalförvaltningen fungerar väl, samtidigt som intern kompetens och resurser för detta ofta saknas. Regler och riktlinjer för förvaltningen behöver fastställas i en investeringsstrategi som säkrar att stiftelsens ändamål uppnås, att förvaltningen kan ske ordnat och planenligt och och att beroenden av enskilda personer minskar. Vi hjälper idag flera stiftelser med både att upprätta och genomföra sådana planer så att styrelsens tid, kraft och kompetens kan fokuseras på andra frågor.

Connectum grundades 2002 och har alla erforderliga tillstånd för sin verksamhet, står under tillsyn av norska Finanstilsynet och är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Detta borgar för strikta krav på efterlevnad av lagar och regler och hög kvalitet i rådgivningen. Connectum är också den enda investeringsrådgivaren i Norden som certifierats av CEFEX –  vilket betyder att vi uppfyller högt ställda krav på professionell kvalitet, integritet och objektivitet i vår rådgivning och sätter kundens intressen först.

Vi skräddarsyr investeringsstrategier i nära samarbete med våra kunder baserat på djup förståelse av behov, mål och förutsättningar tillsammans med en vetenskaplig ansats. Vi vet av erfarenhet att systematik, tålamod och disciplin ger bra resultat.

Kontakta någon av våra specialister på stiftelser – Henrik Tell eller Nils-Odd Tønnevold, för ett kostnadsfritt och konfidentiellt samtal, eller fyll i och skicka in vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.

Vill du bli bättre bekant med oss – eller vill du veta mer?