fb Connectum - Connectum-modellen - Connectum

Connectum-modellen

Vår modell kan sammanfattas i tre ord: Vi gissar inte.

Vi följer inga magkänslor, stalltips eller hyper utan är lyssnande, disciplinerade och långsiktiga när vi stakar ut en kurs och rekommenderar investeringar. Varje kundrelation är unik. Därför är våra rekommendationer om spar- och investeringsplaner, portföljer, investeringar och fördelningar skräddarsydda för varje enskild kund. Och de bygger på samma principer, sammanställda i vår beprövade och forskningsbaserade investeringsfilosofi. Alla åtgärder följer av fakta och logik – ingenting lämnas åt slumpen.

Dina pengar, din plan

Som kund hos Connectum är det ingen annan som har en exakt likadan portfölj som din utan att de har samma mål med sina investeringar som du. Alla portföljer har dock en sak gemensamt: De bygger på samma värderingar och principer. Din portfölj skall säkerställa att du kommer från A till B på ett sätt som passar dina egna förutsättningar, mål och behov.

Modellen vi arbetar efter

1. Din personliga portfölj

Tillsammans med dig tar vi oss tid att identifiera dina förutsättningar, mål och behov. Vi har ingen fast tidshorisont för detta – det tar den tid det tar. Det viktigaste är att du och vi är säkra på att vi delar uppfattning och mål innan du investerar så mycket som en krona.

När vi är överens om mål och förväntningar sätter vi samman en personlig portfölj med lämpliga investeringar. Till skillnad från de flesta banker och finanshus har vi inga band till leverantörer av något slag eller krav på att sälja speciella spar- och investeringsprodukter . Vi har inga avtal om provisioner eller annat som kan skapa intressekonflikter.

2. Spridning

Vi säkerställer systematiskt urval, diversifiering och viktning av investeringar över tillgångsslag såsom penningmarknadsinstrument, obligationer, fastigheter och aktier. Vi gör ett noggrant urval inom varje tillgångsklass så att risker sprids effektivt över länder, valutor, industrier, sektorer, regioner och underliggande värdepapper i enlighet med tydligt definierade kriterier. Fördelen för dig är en balanserad och robust portfölj som ger god avkastning över tiden.

3. Effektivitet

Vi tar bort de risker och kostnader som inte tillför värde för dig som investerare. Vi arbetar med starkt vetenskapligt stöd i vår tillgångsallokering och när vi väljer faktorexponeringar som kan förväntas ge meravkastning. Detta medför större förutsägbarhet och gör det lättare för dig att nå dina mål.

4. Genomförande och disciplin

När vi är överens om planen, hjälper vi dig att sätta den i verket. Vi följer upp din portfölj enligt plan och rapporterar regelbundet om utvecklingen. Vi gör inga förändringar utan ditt medgivande och vi tar inga transaktionsrelaterade avgifter som medför att vi skulle tjäna på att göra många affärer.

Vill du bli bättre bekant med oss – eller vill du veta mer?

Bli kontaktad

Secret of money

Få första kapitlet gratis!

Boken “The 7 Secrets of Money” ger dig insikt i hur du bygger upp dina investeringar och uppnår dina mål. Fyll i din e-postadress så skickar vi dig bokens första kapitel.

Secret of money