fb Connectum - Referenser - Connectum

Detta säger våra kunder

1

Olof Holmer

VD för KTF

Stockholm

"Det är idag väl belagt att det i praktiken är meningslöst att försöka "slå marknaden" i sina investeringar. Trots detta fortsätter rådgivare och kapitalförvaltare ändå att ta väldigt bra betalt för att försöka, med sina kunders pengar. Oftast med uselt resultat. Som relativt insatt kund blir detta bara en källa till frustration och oro.

Därför har vi valt att samarbeta med Connectum för vår stiftelseförvaltning. De arbetar på ett helt annat sätt. Deras oberoende och frihet från intressekonflikter gör att de kan vara helt fokuserade på att göra nytta för oss. De har en långsiktig, trovärdig strategi med en stadig grund i forskningsresultat. De är kompetenta, transparenta och tydliga, och vi känner att de verkligen bryr sig om oss och våra behov. Vi är väldigt nöjda."

1

Petter Røed

Investor

Tjøme, Norway

"Mitt kapital sköts av ärliga och skickliga rådgivare. De lyssnar på mig och ger kloka och tydliga råd. Jag är övertygad om att min portfölj kommer att fortsätta sin stabila tillväxt och hanteras enligt plan, i linje med mina behov, så jag inte behöver oroa mig för den. Portföljen är robust jämfört med andra investeringar och ger mig tid att fokusera på andra saker som är viktiga i livet."

1

Nils & Ingeborg Atterås

Grundare och f d deläger i LAB

Fana/Bergen

”Efter försäljningen av vår andel av Larsen, Atterås og Brosvik AS (LAB) upplevde vi att vår bank under många år mest var intresserad av att sälja produkter till oss. I Connectum har vi mött människor som visar uppriktigt intresse för vad som är bäst för oss. De har i många år varit familjens rådgivare och vi är väldigt nöjda med både portföljen och sättet vi tas om hand på.”

1

Otto R. Norland

Tidligare VD, Hambros Bank, London

London

”Vi är verkligen tacksamma för vad Connectum uträttat för oss med omstruktureringen av våra affärer i Norge och England, och sitt personliga engagemang. Som tidigare merchant banker vet jag att värdesätta professionalitet i toppklass.”

1

Paddy Shanahan

Partner Pesanto Capital LLP / Tidligare VD, Deutsche Bank Global Equities, New York

Dublin

”Connectum levererar förstklassig finansiell rådgivning befriad från intressekonflikter. De har förvaltat mina finansiella tillgångar i turbulenta marknader med konservativa, genomtänkta strategier som fortsätter att skydda min förmögenhet. Jag rekommenderar dem utan förbehåll till var och en som söker en förstklassig oberoende investeringsrådgivare.”

Vill du bli bättre bekant med oss – eller vill du veta mer?