fb Connectum - Expats och internationella situationer - Connectum

Expats och internationella situationer

 

Vi har mycket stor erfarenhet av rådgiving till ”expats” och personer som på ett eller annat sätt har kopplingar till andra länder än det där de är födda och uppvuxna. Vi hjälper till med helhetlig finansiell rådgivning, planering av sparande, investeringar och pensioner med alla de speciella hänsyn som kan krävas när flera länder blir inblandade och standardlösningar inte alltid räcker till. Vi tar hänsyn till skatteregler och andra förhållanden i länderna där du är född, där du bor och/eller arbetar och där du önskar leva i framtiden. Vi samarbetar med ledande expertis som kan ta fram lämpliga lösningar för ägarstrukturer, arvsskiften, köp och försäljningar av fastigheter och företag och andra utmaningar som uppkommer i dessa situationer.

Två av våra partners har dessutom själva gedigen erfarenhet av utlandsvistelser. Richard Stott är själv brittisk medborgare, bosatt i Norge och har tidigare bott i Tyskland och Schweitz i många år. Nils-Odd Tønnevold är från Norge, har en svensk förälder och har levt och arbetat i Storbritannien under 12 år innan han flyttade tillbaka till Norge 1998.

Connectum grundades 2002 och har alla erforderliga tillstånd för sin verksamhet, står under tillsyn av norska Finanstilsynet och är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Detta borgar för strikta krav på efterlevnad av lagar och regler och hög kvalitet i rådgivningen. Connectum är också den enda investeringsrådgivaren i Norden som certifierats av CEFEX –  vilket betyder att vi uppfyller högt ställda krav på professionell kvalitet, integritet och objektivitet i vår rådgivning och sätter kundens intressen först.

Vi skräddarsyr investeringsstrategier i nära samarbete med våra kunder baserat på djup förståelse av behov, mål och förutsättningar tillsammans med en vetenskaplig ansats. Vi vet av erfarenhet att systematik, tålamod och disciplin ger bra resultat.

Kontakta vår specialist på området – Richard Stott, för ett kostnadsfritt och konfidentiellt samtal, eller fyll i och skicka in vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.

Vill du bli bättre bekant med oss – eller vill du veta mer?