fb Connectum - Om oss - Connectum

Om oss

Vårt mål är att du ska uppnå det du vill med ditt investerade kapital. Med ditt liv, dina pengar och din framtid som utgångspunkt ger vi goda och opartiska råd och tar fram en skräddarsydd plan för att säkra dina mål och behov.

Varför säljer vi inte produkter?

Helt enkelt för att det inte finns en enda produkt som passar alla. Vi menar att din portfölj ska sättas samman med dig och dina unika behov som utgångspunkt, istället för att använda de produkter en bank eller ett finanshus råkar ha ”på lager” och vill sälja.

På det sättet har vi arbetat i Connectum sedan starten 2002. Vi startade företaget för att vi såg ett behov av finansiell rådgivning utan intressekonflikter i en marknad dominerad av aktörer som alltför ofta prioriterar egen intjäning på kundens bekostnad.

Efter att ha arbetat både i och med private banking, fondbolag, kapitalförvaltningsorganisationer och stiftelser, och själva varit kunder till dessa, har vi sett hur pressen att sälja produkter ofta leder till rekommendationer som är direkt olämpliga för kunderna. Dessa erfarenheter ledde till att vi bestämde oss för att grunda Connectum 2002.

Vad får du hos oss?

Hos oss får du ett helt oberoende alternativ där vi i stället för att sälja produkter är en långsiktig samarbetspartner och betrodd rådgivare åt dig. Vi tar inte betalt genom provisioner eller bonusar från de leverantörer vi rekommenderar, utan enbart genom ett i förväg avtalat arvode. På det sättet kan vi säkra dina intressen och samtidigt behålla vår integritet.

Vilka ger vi råd till?

Hos Connectum har vi alla typer av kunder – unga och gamla, entreprenörer och företagsägare, chefer, löntagare och andra, i Sverige och utomlands. Några vill ha en bättre tillvaro som pensionär, andra vill ha frihet och handlingsutrymme. Men de har ett gemensamt: De vill spara och investera på ett förnuftigt sätt, så att de kan säkra sin framtid och leva som de önskar.

Så tillvaratar vi dina intressen

Skräddarsydd plan

När vi går in i ett samarbete vill vi börja i rätt ände: med det som är viktigt för dig. Vi tar oss tid att lära känna dig väl och placerar inget kapital innan vi är helt eniga om förutsättningar, mål och behov. Det viktigaste för oss är att skapa en plan som säkrar just din ekonomiska framtid.

Inga obehagliga överraskningar

När du anförtror ditt kapital till oss ska du känna dig väl omhändertagen och slippa obehagliga överraskningar längs vägen. Vårt jobb är att se till att du får ut det mesta av varje krona du investerar. Därför är alla kostnader transparenta och förutsägbara – vi äter inte av kapitalet genom returprovisioner eller procent på transaktioner.

Personligt och uppriktigt

Hos oss är du mer än ett kundnummer. Vi lägger stor vikt vid att ha en personlig relation till alla våra kunder. Inte bara för att det är trevligt, utan för att det är viktigt för resultatet. Det gör att vi kan ge mer insiktsfulla råd samt att vi lättare kan rekommendera ändringar och justeringar av planen när det är motiverat. Uppriktighet och ömsesidigt förtroende är nödvändigt för ett gott samarbete.

Långsiktigt och lönsamt

Vi vet att dina pengar inte handlar om kronor och ören, utan om det liv de låter dig leva. Därför arbetar vi förutsägbart och disciplinerat för att skapa en robust och tillförlitlig portfölj som ger god avkastning över tiden. På detta sätt säkerställer vi att du och de dina får den framtid du vill.