fb Connectum - home Arkiver - Connectum

“Det er en ære og en glede å anbefale Connectum. Vi hadde aldri særlig suksess med egne plasseringer og
opplevde å bli “flådd” av banker og forsikringsselskaper. Da vi ble klar over at Connectums filosofi og metode var helt annerledes, ble valget enkelt for oss.

Siden har vi gjennom mange år erfart at herrene Stott og Tønnevold har alle sine påstander i behold og at
porteføljen vokser støtt og greit samtidig som kostnadene er lave og oversiktlige. Tillit er noe man gjør seg
fortjent til. Connectum har gjort seg fortjent til vår tillit på en helt suveren måte.”

”Jeg hadde samtaler med mange rådgivere før jeg valgte Connectum. Valget var ganske enkelt for de utmerket seg fra første samtale. Mitt inntrykk var at de hadde dyktige rådgivere med lang erfaring og de satt meg og mine fremtidsplaner i fokus. De var ikke selgere av produkter!

Ut fra lange og seriøse samtaler ble det laget en investorprofil som grunnlag for mine investeringer. Dette
resulterte i en robust portefølje med stø kurs i riktig retning. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt og i tillegg er avkastningen langt over gjennomsnittet”

”Etter grundige undersøkelser valgte jeg sommeren 2004 Connectum som partner for forvaltningen av min og min kones finansformue. Utslagsgivende for meg var at Connectum ikke selv opptrer som selger på vegne av egne eller andres finansprodukter, og dermed gir råd på helt uavhengig grunnlag.

Erfaringene har vært meget gode, også gjennom finanskrisen, og avkastningen har ligget over markedets avkastning. Jeg opplever et team av engasjerte og hyggelige medarbeidere, som er årvåkne når markedene beveger seg og samtidig langsiktige i sin tenkning rundt forvaltningen av personlige investerings-porteføljer”

”Etter salg av min andel i Larsen, Atterås og Brosvik AS (LAB) opplevdes det som vår bank gjennom mange år var mest opptatt av å selge oss produkter. I Connectum har vi møtt mennesker som viser omtanke og er oppriktig opptatt av hva som er best for oss. Det har i mange år vært familiens rådgivere og vi er veldig fornøyde med porteføljen og måten vi føler oss ivaretatt på.”