fb Connectum - connectum_admin, Author at Connectum

Rådgiver Richard Stott viser til tilsvarende avkastning, bedre likviditet, en enklere investeringsprosess og lavere forvaltningshonorarer.

Richard Stott intervjuet av journalist Thomas Hilmersen. Saken stod på trykk i Finansavisen 29/1/24.

Richard Stott i Connectum er skeptisk til påstanden om at private equity-investeringer kan bidra positivt til en portefølje.

– Tanken bak private equity-investeringer er i høy grad basert på å utnytte avkastningen til mindre og mellomstore selskaper, sier han.

– En undersøkelse utført av Ludovic Phalippou fra Said Business School ved Oxford-universitetet viser imidlertid at private equity-fond generelt har levert omtrent den samme langsiktige avkastning som fond som investerer i små børsnoterte selskaper.

Et par undersøkelser fra 2020 konkluderte med at avkastningen i private equity ligner på avkastningen fra børsnotert egenkapital, ifølge Connectum-partneren.

– Små- og mikrokapitalfond som investerer i offentlige markeder har dessuten fordelen av å være likvide, enkle å investere i og ikke tar betalt i bøtter og spann for privilegiet av å forvalte pengene dine, i motsetning til private equity-fond, tilføyer han.

Ikke «private equity-fond»

– Hva med fond som investerer i børsnoterte private equity-forvaltere samt børsnoterte konglomerater som eier mange ikke-noterte selskaper?

– Det er noe annet; dette er ikke det vi kaller «private equity-fond», svarer Stott.

– Når du kjøper aksjer i en private equity-forvalter, så investerer du kun i ett selskap, hvor din avkastning som investor ikke bare vil være basert på avkastningen til midlene selskapet forvalter, men også på hvor godt det selv styres, dets fortjeneste etc.

Den største fordelen med et PE-selskap er at det sannsynligvis er børsnotert, og aksjene vil derfor være mer likvide enn en investering i et underliggende fond.

Men å kjøpe et fond av private equity-selskaper betyr at du må være god til å velge en forvalter som er god på aktiv aksjeplukking, og som de fleste nå vet fungerer det ikke veldig bra på lang sikt.

 

Har for mange ulemper

– Hvilke råd har du til privatpersoner som vurderer å investere i private equity?

– Spør deg først om du egentlig har ferdighetene til å velge en god forvalter, svarer Stott.

– Vurder dessuten om du ønsker å låse pengene dine i lang tid i en investering med mindre transparens enn vanlige fond, betale forvalteren et høyt honorar, samt ta betydelig ekstra risiko med bare en liten sjanse for å få bedre avkastning enn et billig, bredt diversifisert og likvid indeksfond.

– Hva med simpelthen å investere i et konglomerat med mange ikke-børsnoterte selskaper, som Berkshire Hathaway?

– Selv Berkshire Hathaways avkastning har i de seneste årene ikke klart å holde tritt med det brede markedet, konstaterer Connectum-partneren.

– Vårt råd er å unngå private equity, fordi dette alternativet ikke er egnet for flertallet av investorer.

 

Connectum – investeringsrådgivning på dine premisser 

Connectum ble etablert for 22 år siden, har konsesjon fra Finanstilsynet og er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren i Norge. Vi følger ikke en strategi for å kapre markedsandeler, men en nisjestrategi som har som mål å være best.

Det som skiller oss fra alle de andre aktørene er:

1️⃣ Connectum er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren i Norge.

2️⃣ Som kunde har du direkte tilgang til og følges opp personlig av erfarne eksperter, som tar de viktige beslutningene og gir råd om investeringer og annet.

3️⃣ Connectum har en unik ekspertise innen vitenskapelig dokumentert og systematisk forvaltning og tilgang til fond av verdensklasse som er få forunt.

Denne kombinasjonen gjør det lettere å oppnå dine mål. Dette får du ingen andre steder enn hos Connectum.

 

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for en uforpliktende samtale om dine behov. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget.

 

Denne saken stod på trykk i Finansavisen 4/1/23 hvor journalist Thomas Hilmersen intervjuer Nils-Odd Tønnevold.

Geopolitisk uro og en dalende oljenæring er to gode grunner til ikke bare å kjøpe norske aksjer. Ikke legg alle eggene i én kurv, påpeker Nils-Odd Tønnevold.

– Et generelt råd til norske investorer er å ha en plan/investeringsstrategi basert på egne behov, mål og forutsetninger og følge den, fremfor å basere seg på innfallsmetoden, sier Tønnevold, som sammen med Richard Stott startet investeringsrådgivningsfirmaet Connectum Capital Management i 2002.

– Foruten investering i aksje- og eiendomsfond vil jeg anbefale en andel i rentefond for å balansere ønske om vekst av kapital opp mot behov for uttak.

 

 

Rådgiveren mener global spredning av investeringene er ekstra viktig i dagens usikre og uforutsigbare geopolitiske og økonomiske klima.

 

Beskyttet mot kronesvekkelse

– Geopolitisk uro forårsaker dessuten at mange internasjonale investorer søker seg til store heller enn mindre valutaer, fortsetter Tønnevold.

– En dalende olje- og gassnæring og en uforutsigbar norsk skattepolitikk har lagt stein til byrden og svekker interessen for å investere i Norge og for norske kroner.

Connectum-partneren påpeker at kronesvekkelsen hittil har bidratt til at nordmenn har opplevd verdiøkning på globale aksjer og aksjefond.

– Over tid svinger aksjekursene imidlertid mer enn valutakursene, så for investorer med en horisont på minst ti år vil det neppe bety mye, presiserer han.

– I Norge, hvor børsavkastningen avhenger av de fem største børsselskapenes kursutvikling, får man ikke høyere avkastning over tid enn ved å investere globalt – bare større svingninger, ergo mer støy.

 

Fraråder sektor/bransje/landsfond

– Hvilke fallgruver må investorene styre unna i 2024?

– Jeg vil fraråde å plukke enkeltsektorer, bransjer eller land, ettersom dette er gjetning, kortsiktig og ikke et faktabasert beslutningsgrunnlag, svarer Tønnevold.

– Data over 20 år eller mer viser tydelig at det ikke er noe mønster i hvilken sektor, bransje eller hvilket land som gir høyest avkastning.

 

– Hvilke spesifikke fond foretrekker dere?

– Som Norges eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiver skreddersyr vi porteføljer på grunnlag av den enkeltes behov, mål og forutsetninger, men generelt anbefaler jeg brede, globale aksjefond med en overvekt av små, lønnsomme og underprisede, børsnoterte selskap, svarer Tønnevold.

 

Rentefond fremdeles viktige

Connectum-partneren synes videre at en viss andel av porteføljen bør plasseres i rentefond med fokus på korte rentepapirer av høy kredittkvalitet, og som utnytter ulike lands renteutvikling.

– Vi bruker en systematisk og bevisbasert tilnærming, i stedet for den vanlige måten, som er basert på subjektiv analyse og overbevisning, sier Tønnevold.

– Forskning viser at systematisk forvaltede fond gir bedre langsiktig avkastning, mer robuste porteføljer og lavere kostnader enn aktivt forvaltede fond.

 

Anbefalinger

✅ Globale faktorfond; i-land

✅ Globale faktorfond; fremvoksende markeder

✅ Globale faktorfond; små, lønnsomme og underprisede selskaper

✅ Obligasjonsfond; i-land, høy kredittkvalitet, kort løpetid

✅ Eiendomsindeksfond, i-land

✅ Alle fondene bør være bredt diversifiserte og systematisk forvaltet med hensyn til lønnsomhet og bærekraft.

 

Connectum – investeringsrådgivning på dine premisser 

Connectum ble etablert for 22 år siden, har konsesjon fra Finanstilsynet og er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren i Norge. Vi følger ikke en strategi for å kapre markedsandeler, men en nisjestrategi som har som mål å være best.

Det som skiller oss fra alle de andre aktørene er:

1️⃣ Connectum er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren i Norge.

2️⃣ Som kunde har du direkte tilgang til og følges opp personlig av erfarne eksperter, som tar de viktige beslutningene og gir råd om investeringer og annet.

3️⃣ Connectum har en unik ekspertise innen vitenskapelig dokumentert og systematisk forvaltning og tilgang til fond av verdensklasse som er få forunt.

Denne kombinasjonen gjør det lettere å oppnå dine mål. Dette får du ingen andre steder enn hos Connectum.

 

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for en uforpliktende samtale om dine behov. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget.

Denne saken stod på trykk i Finansavisen 31/7/23.  Journalist Thomas Hilmersen.

Connectum-sjef Richard Stott går aldri lei av å anbefale stabile, langsiktige porteføljer med systematisk forvaltede lavkostnadsfond.

Connectum-sjefen presiserer at kundenes langsiktige aktivaallokeringer søker å maksimere avkastning innen deres gitte risikoprofil, uavhengig av kortsiktige endringer i makroforholdene.

Aktivaallokering viktigst

For Connectum er overordnet porteføljesammensetning langt viktigere enn hvilke underliggende enkeltinvesteringer man velger, ifølge Stott.

Fraråder høyrentefond

Connectum bruker generelt fem ulike fond med en systematisk forvaltningsstil og relativt lave kostnader.

Hvor mye som fordeles på avkastningsrettede aksje- og eiendomsfond og hvor mye som går til tryggere obligasjonsfond avhenger av hver investors risikopreferanse og behov.

Ignorer «ekspertene»!

Til slutt advarer Stott mot å følge spesifikke aksjeanbefalinger fra stjerneforvaltere, kjendisinvestorer, sjefsstrateger eller økonomer.

 

Anbefalinger*

✅ Bredt bærekraftig systematisk forvaltet faktorfond industriland

✅ Bredt bærekraftig systematisk forvaltet faktorfond fremvoksende markeder

✅ Systematisk forvaltet faktorfond med overvekt av små, underprisede og lønnsomme selskap

✅ Systematisk forvaltet kort-medium durasjon, investment grade obligasjonsfond

✅ Systematisk forvaltet eiendomsindeksfond

*Connectums anbefalte langsiktige portefølje er en vektet sammensetning av disse fondene. De tre første er aksjefond, mens de to siste er henholdsvis rente- og eiendomsfond.

 

Connectum – investeringsrådgivning på dine premisser

 

Connectum feiret I fjor 20-års jubileum (2002-2022) og er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  Connectum er kanskje landets fremste kompetansemiljø basert på evidensbasert investeringsstrategi, fullstendig uavhengig rådgivning og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for å få råd og hjelp. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget.

 

 

 

 

 

 

 

Richard Stott intervjuet av Thomas Hilmersen, Finansavisen. Saken stod på trykk i Finansavisen, 11. april 2023

 

AKSJONÆRENE BLE KNUST: Credit Suisse-kursen stupte frem til banken ble overtatt av UBS, men aksjen utgjorde bare en svært liten andel av bredt diversifiserte, globale porteføljer

– Ingen vet hva som vil skje med banksektoren til tross for at mange såkalte eksperter hevder det, sier adm. direktør Richard Stott i Connectum Capital Management.

– Å unngå banksektoren vil være nok et eksempel på å prøve å time markedet. Ofte kommer god avkastning fra de mest uventede stedene og på de mest uventede tidspunktene.

– Stott påpeker at porteføljer som er bredt diversifisert på tvers av markeder, sektorer, bransjer, regioner og land over tid har gitt best risikojustert avkastning.

Bruker ESG-screening

Hva med å utelukke investeringer som ikke møter visse ESG-krav? Innebærer ikke dette redusert diversifisering, og kanskje at man hopper på en «bølge» som resulterer i mindreavkastning?

– Vi innførte ESG-screening ved fondsvalg for porteføljene våre allerede i 2013, og i mange år ga fond med ESG-screening bedre avkastning enn lignende fond uten ESG-screening, svarer Connectum-partneren.

– Årsaken var i stor grad eksklusjon av oljeselskaper, akkurat som høyere avkastning i fond uten ESG-screening i det siste i stor grad skyldes inkludering av oljeselskaper.

Ifølge Stott har vi fremdeles ikke nok data til å kunne fastslå hvorvidt ESG-aksjer gir langsiktig meravkastning eller ikke. Han mener uansett at ESG ikke først og fremst handler om avkastning, men om verdier og hvordan man ønsker å investere.

«Ved å kombinere disse to fondene vil du som investor ha eksponering mot over 9300 selskaper.»

 

LEDER RÅDGIVNINGSFIRMA: Adm. direktør Richard Stott i Connectum Capital Management.

Systematisk forvaltning

Connectum-porteføljene inneholder blant annet Dimensional Global Sustainability Core Equity og Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity.

Begge forvaltes systematisk og har ESG-Screening.

– Førstnevnte er et globalt, svært bredt diversifisert fond som investerer og forvaltes systematisk på tvers av industriland og har ESG-screening, mens Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity gir eksponering mot fremvoksende markeder.

– Ved å kombinere disse to fondene vil du som investor ha eksponering mot over 9300 selskaper.

 

Verdifokusert aksjefond

 Et tredje aksjefond, Dimensional Global Targeted Value, gir investorer en systematisk eksponering mot faktorer som pris, størrelse og lønnsomhet.

– Over tid har disse faktorene bidratt til høyere avkastning enn de store vekstselskapene som hovedindeksene består av, forklarer Connectum-sjefen.


Til slutt nevner han Blackrock iShares Developed Markets Property Yield

– Dette fondet gir investorer eksponering mot aksjer i en globalt diversifisert portefølje av eiendom og avkastningsprofilen de har er forskjellig fra de fleste børsnoterte selskaper.

Børskommentar 11-4-2023

Connectum

__________________________________________________________

Connectum (2002-2022) er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  Connectum er et spesialisert, velrenommert og ytterst kompetent miljø som tilbyr fullstendig uavhengig investeringsrådgivning, evidensbasert metodikk og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for å få råd og hjelp. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.

 

Nylig ble Connectums administrerende direktør og grunnlegger, Richard Stott intervjuet på den engelsktalende podcasten, ‘It’s an Inside Job’ med hensyn til hans tanker om hvordan man kan tenke på sine investeringer, det riktige rammeverket å bruke og hvordan man håndterer markedsusikkerhet.

Hør intervjuet her