fb

Hva er viktig for deg?

La oss ta vare på dine investeringer, så kan du bruke tid på annet som er viktig for deg.

Slik hjelper vi deg

Kontakt oss

Ditt liv, dine penger, våre råd

Dine verdier er viktige for deg. Og for oss. Derfor investerer vi tid i å lytte til deg, forstå dine forutsetninger og skreddersy en plan for å ivareta dine mål og behov.

1

2002

Connectum etablert

2

100%

fullstending uavhengig rådgivning

3

25

års bransjeerfaring

4

8,4%

årlig snittavkastning, referanseportefølje

Hvem er kundene våre?

Vi gir råd til kunder i alle aldre, livssituasjoner og av alle nasjonaliteter. Noen har en formue de ønsker å sikre for fremtidige generasjoner, andre vil spare og investere for å ha en buffer eller sikre en økonomisk bekymringsfri pensjonist- tilværelse. Felles for dem alle er at de ønsker uavhengige råd og en realistisk plan for å oppnå sine mål.

Les mer

Slik hjelper vi deg

Vår viktigste investeringsstrategi er å lytte til deg. Vi bruker tid på å kartlegge dine forutsetninger, mål og behov, og skreddersyr en plan for å ivareta deg på best mulig måte. Vi følger ingen mage- følelser, stalltips eller hyper i våre anbefalinger. Vi er disiplinerte og lang- siktige, og tar oss kun betalt i form av et forhåndsavtalt honorar knyttet til porte- føljeverdi, omfang eller medgått tid.

Les mer

Hva betyr uavhengig?

Vi har ingen egne produkter eller bindinger til banker eller finansinstitu- sjoner. Vi mottar derfor ingen provisjoner, kommisjoner, bonuser eller andre former for ekstern godtgjørelse. Du er alltid trygg på at du får de beste rådene for akkurat deg.

Les mer

Innsikt

1
Britene åpner for en «myk» Brexit – men også EU søker videre
20-12-2017 | Finans og markeder, Kommentarer

Desember måned har sett politisk drama i forholdet mellom britene og EU, med nattlige reiser til Brussel for statsminister Theresa May - og med spontan applaus fra EUs ledere da hun skar igjennom og åpnet for forhandlinger om forholdet mellom UK og EU.

Les mer

1
Politiske hendelser ute og hjemme i 2017, som bakteppe for investor-beslutninger
06-10-2017 | Finans og markeder, Kommentarer

Etter det norske valget 11. september er regjeringssituasjonen ennå ikke helt avklart. Men valgkampen og valget ga oss to viktige signaler.

Les mer

1
Brexit forandrer EU – og utfordrer Norge
26-06-2017 | Finans og markeder, Kommentarer

Brexit – som vi nå står midt oppe i – tilhører kategorien av tunge politiske hendelser som også endrer tenkemåten hos store velgermasser.

Les mer

Dette sier kundene våre

1

Thom Torvik & Harald Chr. Jensen

Eiere av Torvik Jensen AS

"Gjennom mange år har vi erfart av herrene Stott og Tønnevold har alle sine påstander i behold og at porteføljen vokser støtt og greit, samtidig som kostnadene er lave og oversiktlige. Tillit er noe man gjør seg fortjent til. Connectum har gjort seg fortjent til vår tillit på en helt suveren måte."

1

Leif Hoemsnes

Avdelingsleder, Downhole Technology, Island Offshore Subsea AS

”Ut fra lange og seriøse samtaler ble det laget en investeringsprofil som grunnlag for mine investeringer. Dette resulterte i en robust portefølje med stø kurs i riktig retning. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt og i tillegg er avkastningen langt over gjennomsnittet."

1

Nils Morten Udgaard

Tidligere utenriksredaktør i Aftenposten / Tidligere statssekretær hos Kåre Willoch

”Utslagsgivende for meg var at Connectum ikke selv opptrer som selgere på vegne av egne eller andres finansprodukter, og dermed gir råd på helt uavhengig grunnlag. Erfaringene har vært meget gode, også gjennom finanskrisen, og avkastningen har ligget over markedets avkastning.”

1

Nils & Ingeborg Atterås

Gründer og tidligere medeier i LAB

”I Connectum har vi møtt mennesker som viser omtanke og er oppriktig opptatt av hva som er best for oss. De har i mange år vært familiens rådgivere og vi er veldig fornøyde med porteføljen og måten vi føler oss ivaretatt på.”

Gå til referansesiden for å lese flere referanser