fb Connectum - Systematisk investering i bærekraftighet - Connectum

Systematisk investering i bærekraftighet

Man kan tro at man må være kynisk for å investere. Man kan tro at det bare handler om å få høyest mulig avkastning og bruke minst tid og penger på å oppnå det. Og man kan tro at det ikke spiller noen rolle hva man investerer i så lenge det gir god avkastning. Det er unyansert og vi er ikke enige i dette.

Vi mener at det er fullt mulig å investere både lønnsomt og grønt – og nettopp det gjør det bærekraftig.

Hos oss i Connectum skreddersyr vi systematiske investeringer etter bærekraftige prinsipper. Vi vurderer og anbefaler fond som forvaltes systematisk for å høste markedsavkastningen fra globale aksjer og er nøye med etterlevelse av miljøhensyn, samfunnsansvar og sunne premisser for eierstyring. Dette utgjør grunnprinsippene i vår «bærekraftige strategi» hvor du får god avkastning på dine investeringer, samtidig som du bidrar til at verden går i en mer bærekraftig retning.

Skreddersydd spare- og investeringsplan
Vi er opptatt av å starte i riktig ende: med deg og det som er viktig for deg. Vi tar oss tid til å bli godt kjent med deg og setter ingen penger i arbeid på dine vegne før vi har kartlagt dine mål, behov og forutsetninger. Vi setter vår ære i å lage en plan som sikrer din økonomiske fremtid fremfor å basere sparing og investeringer på innfallsmetoden.

Til å stole på
Vi tar ikke betalt i form av provisjoner eller bonuser fra leverandørene vi anbefaler, men i form av et forhåndsavtalt honorar som enten er relatert til medgått tid, avtalt omfang eller til porteføljeverdi. På den måten sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Ta gjerne kontakt med oss i Connectum dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg gjøre de rette investeringene for fremtiden. Vi hjelper deg å velge de rette investeringene som både er lønnsomme og som gjør verden til et bedre sted.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet