fb Connectum - Bærekraftig og lønnsom investering - Connectum

Bærekraftig og lønnsom investering

De fleste tenker at investeringer er forretninger. Og de fleste forbinder forretninger med kapital og kynisme. I mange tilfeller er det en helt korrekt oppfatning. Men det finnes fortsatt dem som vet at man kan gjøre investeringer med to tanker i hodet samtidig og som kombinerer bærekraftige med lønnsomme investeringer.

Vi i Connectum følger våre verdier og prinsipper nedfelt i vår velutprøvde, vitenskapelig baserte investerings- filosofi hvor ingenting er overlatt til tilfeldigheter. Vår modell følger et logisk resonnement og en plan fra A til Å for å finne fondene og forvaltere som er nøye på etterlevelse av miljøhensyn, samfunnsansvar og sunne premisser for eierstyring. Dette utgjør grunnprinsippene i vår «bærekraftige strategi» hvor du får god avkastning på dine investeringer, samtidig som du bidrar til at verden går i en mer bærekraftig retning.

Uavhengig rådgiver – Ingen provisjon eller bonus
Vi skiller oss ut ved å være fullstendig uavhengig rådgiver som gir objektive råd. Hvilket betyr at vi ikke tar de tradisjonelle provisjonene eller bonusene en finansiell rådgiver ofte gjør. Når du benytter deg av vår rådgivning betaler du kun et forhåndsavtalt honorar relatert til medgått tid, avtalt omfang eller til porteføljeverdi. På den måten sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Ønsker du å investere bærekraftig og lønnsomt er du velkommen til ta kontakt.

Relaterte sider

Investeringsfilosofi

Connectum modellen

Om oss

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Ring oss på telefon: 22 12 46 40 eller benytt kontaktskjema nedenfor

    Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

    Bli kontaktet