fb Connectum - Bærekraftige investeringer er viktig - Connectum

Bærekraftige investeringer er viktig

Det er mange måter man investere på, men det begynner å bli svært utbredt å ønske å kunne kombinere å investere BÅDE lønnsomt OG bærekraftig. Lønnsomme og bærekraftige investeringer sikrer fremtidige generasjoner en utvikling som varer samt frihet og handlingsrom.

Enten det handler om (1) å sikre fremtidige generasjoner, (2) ha et annet bein å stå på for å dempe risiko forbundet med direkte investering i egen virksomhet og andre selskaper, (3) bygge opp en buffer for å takle uforutsette hendelser, (4) sikre en bedre pensjonisttilværelse, (5) ha mer frihet og handlingsrom eller hva det måtte være er vi der for å hjelpe til med at du oppnår det som er viktig for deg.

For oss i Connectum handler investeringer om å om å bevare kapitalen du har og sørge for en fornuftig vekst i tråd med mål, behov og forutsetninger som skal gjelde for den enkelte slik at du kan leve ubekymret nå og senere. Du skal ikke ta mer risiko enn de behøver for å sikre økonomisk trygghet livet ut.

Connectum er til for at du skal oppnå ditt mål med verdiene du ønsker å investere. Med ditt liv, dine penger og din fremtid som utgangspunkt gir vi gode og fullstendig uavhengige og helhetlige råd som munner ut i en skreddersydd plan for å ivareta dine mål og behov.

Uavhengig rådgiver – Ingen provisjon eller bonus
Vi skiller oss fra banker og de fleste finansaktører ved å være en reelt uavhengig rådgiver som gir helt uhildede råd. De fleste tar betalt i form av provisjon knyttet til fondene og investeringene de anbefaler og er dermed partiske. Det gjør ikke vi. Vi har kun betalt fra våre kunder i form at et forhåndsavtalt honorar for å lage en investeringsstrategi og for oppfølging for de som ønsker det. Honorarets størrelse beregnes på grunnlag av medgått tid, avtalt omfang eller relatert til porteføljeverdi. På den måten sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Ingen fasit, men mer en ideologi
I Connectum har vi mange typer kunder, alle med sine unike behov, som Family Offices, gründere og eiere, ledere og personer i liberale yrker, expats og internationals, stiftelser og andre, i inn- og utland. De har til felles at de ønsker at det de har ikke skal forvitre men vokse innen fornuftige rammer.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet