fb Connectum - Bærekraftige og lønnsomme investeringer - Connectum

Bærekraftige og lønnsomme investeringer

For oss i Connectum handler det ikke bare om å velge investeringer for avkastningens skyld. Grunnleggende er at kapitalen din investeres slik at den møter dine mål, behov og  forutsetninger. Bare slik kan den sikre deg og din families privatøkonomi og ditto for kommende generasjoner.

Bærekraftighet er et svært viktig begrep i Connectum og vi gjør nøye analyser og vurderinger for å finne fond som forvaltes systematisk for å høste premier fra faktorer som har gitt og forventes å gi meravkastning og samtidig som investerer bærekraftig og slik sett tar hensyn til etikk, samfunn og miljø. Dette er en viktig kombinasjon.

Ønsker du et godt liv med økonomisk uavhengighet og trygghet?
Vår filosofi er at man ikke trenger å ta mer risiko enn nødvendig. Hva som er «nødvendig» varierer fra person til person og henger sammen med de mål, behov og forutsetninger den enkelte har. Verdien av økonomisk uavhengighet og trygghet livet ut har en langt større verdi enn å konsekvensene som følger av å påta seg unødvendig risiko i jakten etter høyest mulig avkastning.

For det er fellestrekket i våre klienter som definerer oss som rådgiver – De ønsker å spare og investere på fornuftig vis, slik at de kan sikre fremtiden og leve slik de ønsker, nå og senere.

I Connectum bistår vi mange typer kunder – private og institusjonelle – unge og gamle, gründere og eiere, Family Offices, expats, internationals, ledere og personer i liberale yrker og andre privatkunder, og stiftelser, i inn- og utland.

Vi skiller oss ut ved å være totalt uavhengig investeringsrådgiver. Det innebærer at vi ikke tar de tradisjonelle provisjonene eller bonusene en finansrådgiver ofte gjør. Når du benytter deg av vår rådgivning betaler du kun et forhåndsavtalt honorar relatert til porteføljeverdi, medgått tid eller avtalt omfang. På den måten sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet. Det er fair og regningssvarende for begge parter.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet