fb
Storbritannia står foran to tunge politiske valg
27-02-2014 | Finans og markeder, Kommentarer

En økende usikkerhet om veien videre for samarbeidet i Europa – slik det finner sted i EU – har allerede i et par år preget den politiske debatt i vår verdensdel. Og der hører det også med at Storbritannia, som har vært et symbol på stabilitet og pragmatisme i Europa, nå er blitt en av de store usikkerhetsfaktorene i denne debatten.

Les mer

1
Nothing ventured nothing gained?
25-06-2013 | Kommentarer

Over the last few years, private equity investing and in particular, venture capital have generated more than their fair share of headlines.

Les mer