fb Connectum - Disse fondene burde du unngå - Connectum

Disse fondene burde du unngå

Nils-Odd Tønnevold advarer at det kan ta flere år å komme seg ut av enkelte fondstyper. Andre har høy motpartsrisiko. Vi fraråder fond som investerer i unoterte aksjer og høyrentegjeld, samt strukturerte produkter og hedgefond, sier gründer og partner Dr. Nils-Odd Tønnevold i investeringsrådgiveren Connectum. Dette er ofte illikvide produkter, noe som innebærer at du kan risikere å ikke komme deg ut på flere år eller tape alt.

17-08-2020 | Kommentarer

Artikkelen var på trykk i Finansavisen onsdag 12.08.20

 

Ifølge rådgivningstoppen burde man også styre unna råvarefond, ettersom disse generelt har en overraskende stor motpartsrisiko.

Han fraråder også aktivt forvaltede aksjefond ettersom de aller fleste koster mer enn de smaker.

 

Tar skyhøye honorarer

– Stort sett tar alle disse fondstypene skyhøye honorarer og kostnader som gjør at forvalteren alltid blir rik, mens investoren bare unntaksvis blir det, fortsetter Tønnevold.

– Hold deg i stedet til systematisk forvaltede fond som investerer i aksjer, eiendom og rentepapirer, og fokuser på å få markedsavkastningen fra disse aktivaklassene.

 

Connectum anbefaler systematisk forvaltede fond (inklusive indeksfond og indeksnære faktorfond) fra bl.a. Dimensional, Blackrock og KLP som de mest effektive investeringene i aksjer og eiendom.

– Fond er ferskvare og enhver anbefaling har begrenset gyldighet, ettersom det globale tilbudet utvikler seg raskt, presiserer Tønnevold.

– Det optimale fondet ett år frem i tid kan følgelig være et annet enn i dag.

 

Bærekraft et krav

Connectums porteføljer inkluderer typisk minst ett globalt, bredt diversifisert aksjefond.

–  Vi tar utgangspunkt i Morgan Stanleys verdensindeks og vekter industriland og fremvoksende økonomier nøytralt i tråd med børsverdi (global Market cap), utdyper Tønnevold.

– Ved analyse av dataserier på 20-30 år kan det ikke påvises noen systematisk meravkastning utover nøytral vekting i tråd med verdensindeksen som følge av valg eller overvekting av enkelte bransjer, sektorer, regioner eller land fremfor andre. Utover det søker vi eksponering mot små lønnsomme og underprisede selskap verden over, ikke ved å plukke selskap på bakgrunn av individuell selskapsanalyse (=tradisjonell aktiv forvaltning), men utelukkende ved å velge selskap som matcher de matematisk kriteriene vi har definert («systematiske faktorer»). Derav følger at vi er selskapsagnostiske og gjennomfører ved å velge systematisk forvaltede fond. Da oppnår vi det vi er ute etter for kundene våre, forutsigbart og til en brøkdel av risikoen og kostnaden ift aktivt forvaltede fond.

 

Connectum velger dessuten kun fond som etterlever strenge krav til etiske og bærekraftige investeringer.

– Faktorfondene vi anbefaler varierer allokeringen av kapital til selskapene de investerer i avhengig av om de leverer som forventet, bedre eller dårligere i forhold til objektivt definerte bærekraftskriterier. Det fungerer som gulrot og pisk og motiverer til en ønsket, grønnere utvikling, tilføyer Tønnevold.

 

Meravkastningsfaktorer

Mens rådgiveren mener aktiv forvaltning (altså valg av enkeltselskaper) er bortkastet, velger han fond som utelukkende velger aksjer basert på klart definerte matematiske kriterier eller «faktorer».

– Over lange tidsserier har faktoreksponering, og i særdeleshet valg og vekting av faktorer, gitt en årlig netto ekstra snittavkastning på 1-2 prosentpoeng i forhold til hovedindeksene, opplyser han.

Selskapene det er snakk om er små eller mellomstore, lønnsomme, og kan kjøpes med minst 20 prosent rabatt til bokført egenkapital.

– Indeksnære faktorfond leverer avkastningen fra hovedindekser og valgte markedssegmenter til en brøkdel av de aktivt forvaltede fondenes risiko og kostnader, hevder Tønnevold.

– Deres årlige forvalterhonorar er typisk under 0,5 prosent, mens aktivt forvaltede fond koster 1-3 prosent eller mer hver år.

 

Likviditet er viktig
For øvrig er daglig likviditet viktig i fondsvalget, ettersom dette sikrer fleksibilitet og handlingsrom i usikre perioder.

– Ved at alle fond er helt likvide, kan porteføljen jevnlig rebalanseres, påpeker Tønnevold.

– Det betyr også at du kan få ut penger i løpet av dager, ikke måneder og år, noe som er viktig, dersom det oppstår uforutsette eller akutte pengebehov eller du ønsker å slå til på en kjøpsmulighet innenfor virksomheten du driver.

 

Unngå

 • Hedgefond
 • Råvarer og råvarefond
 • Høyrenteobligasjonsfond (søppelgjeldobligasjoner)
 • Fond med vekstmarkedsobligasjoner
 • Obligasjonsfond med snittløpetid over 5 år
 • Fond med unoterte aksjer (private equity fond)
 • Andre ikke-likvide investeringer
 • Strukturerte og garanterte produkter
 • Enkeltobligasjoner og enkeltaksjer
 • Bankinnskudd på mer enn 2 mill. kr per bank

Anbefalt

 • Dimensional Global Sustainable Core Equity
 • Dimensional Global Targeted Value
 • Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity
 • Blackrock iShares Developed Markets Property Yield
 • KLP Aksje Verden Indeks

 

Dr. Nils-Odd Tønnevold er siviløkonom MBA Dr hc og en av landets fremste eksperter på systematiske faktorstrategier. Connectum, som Tønnevold var med å stifte i 2002 er det kompetansemiljøet i Norden som har lengst og mest dybde erfaring med indeksnær faktorinvestering som de begynte med allerede i 2004.

 

Ønsker du fullstendig uavhengig rådgiving, skredderskydd investeringsstrategi og personlig oppfølging av erfarne eksperter som bryr seg?

Connectum hjelper Family Offices, gründere & eiere, liberale yrkesutøvere & ledere, expats & internationals med å investere klokt for å sikre fremtiden. Firmaet ble stiftet i 2002, har konsesjon fra Finanstilsynet og vi har bygget en kultur basert på våre kjerneverdier. Kort fortalt: Vi brenner for å ivareta hver eneste kunde slik de er best tjent med.

Connectum var det første firmaet i Norge til å tilby fullstendig uavhengig rådgivning i 2002 og allerede i 2004 startet vi med å bytte ut aktivt forvaltede fond med indeksfond og indeksnære faktorfond i kundeporteføljene for å fjerne unødvendig risiko og kostnader og gi kundene våre høyere netto avkastning.

Vi er den investeringsrådgiveren i Norden som dermed har lengst erfaring med å skreddersy investeringsstrategi for kunder basert på brede, globale indeksfond og indeksnære faktorfond av verdensklasse som leverer systematisk avkastning i storm og stille. Og Connectum er en den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX. Det innebærer at vi kan dokumentere at vi møter deres strenge krav til global best fiduciary practices, krav til faglig kvalitet og fullstendig uavhengig rådgiving hvor kundens interesser settes først.

Ring 22 12 46 40 eller send en e-post til info@connectum.no for å få vite hvordan vi kan hjelpe deg å sikre et godt liv nå og senere.

 

 

Del innlegget: