fb Connectum - For deg med behov for Family Wealth Management - Connectum

For deg med behov for Family Wealth Management

 


Family Wealth Management blir på godt norsk kalt formuesforvaltning for familier og privatpersoner. Dette handler om at det utformes en helhetlig plan og investeringsstrategi som gir formuen gode vilkår for å vokse i tråd med de mål, behov og forutsetninger som du og din rådgiver i fellesskap kommer frem til at skal gjelde. Og det er viktig å forstå formuens historie – ettersom det også kan påvirke hvordan formuen bør forvaltes. Ved å kombinere denne innsikten med systematikk, tålmodighet og disiplin skreddersyr vi investeringsstrategier som er lønnsomme og bærekraftige og er beregnet på å stå seg i både denne og kommende generasjoner.

 

Vi i Connectum vet at mennesker med formue har individuelle mål, behov og forutsetninger som er med på å definere hvordan kapitalen skal forvaltes. Derfor tilbyr vi skreddersøm på deres premisser. Family Wealth Management innebærer profesjonell koordinering av en rekke finansielle tjenester som kapitalforvaltning, finansielle investeringer, investeringseiendom, privat eiendom, skatte- og avgiftsplanlegging og planlegging og forberedelse av generasjonsskifte.

Bærekraftige investeringer for å sikre fremtiden
Når du benytter deg av vår fagkompetanse innen Family Wealth Management blir du og din rådgiver enige om mål, behov og forutsetninger. Deretter skreddersyr vi en portefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer som er i samsvar med dine ønsker. Når det gjelder investeringer mener vi at systematisk forvaltede fond som kombinerer lønnsomhet med bærekraft er den beste langsiktige strategien.

Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen provisjoner eller kommisjoner, men vi tar kun et forhåndsavtalt honorar for medgått tid, avtalt omfang eller relatert til porteføljeverdi.

Vi i Connectum lytter, bryr oss og skreddersyr det som er egnet og hensiktsmessig for deg og dine basert på dine mål, behov og forutsetninger. Gjennom vår fagkunnskap hjelper vi deg å sikre familien din i denne og kommende generasjoner.

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende samtale.

    Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

    Bli kontaktet