fb Connectum - Uavhengig Formuesforvaltning / Uavhengig Kapitalforvaltning - Connectum

Skreddersydd formue- og kapitalforvaltning

Skreddersydd investeringsstrategi og porteføljeoppfølging.

Penger er ikke et mål i seg selv, men kan være en verktøykasse for å oppnå det man ønsker. Dermed kan det være klokt å fokusere på Return on Life (ROL), fremfor Return on Investment (ROI). Selvsagt skal du ha fornuftig avkastning på kapitalen men vi må begynne med å definere hvilke rammer som skal gjelde

Når du benytter deg av vår fagkompetanse innen formue- og kapitalforvaltning blir vi enige om mål, behov og forventninger. Deretter skreddersyr vi en investeringsstrategi og finansportefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer for deg.

I motsetning til de fleste banker og finanshus har vi ingen bindinger til leverandører av noe slag eller krav om å selge enkelte fond og investeringer fremfor andre. Vi har heller ingen avtaler om provisjoner eller annet som kan skape interessekonflikter. Vi skiller oss ut fra resten av vår bransje ved at vi står helt fritt til å anbefale deg det vi anser at du er best tjent med. For å understreke vår objektivitet tar vi utelukkende betalt i form av et forhåndsavtalt honorar basert medgått tid, avtalt omfang eller relatert til porteføljeverdi, men helt uavhengig av hva vi anbefaler.

Basert på systematikk, tålmodighet og disiplin

Foruten å sørge for at investeringer vi anbefaler deg er egnede og hensiktsmessige følger vi anerkjent ‘global best practice’ når vi utarbeider en investeringsstrategi og anbefalinger til deg. Det er basert på bærekraftig og lønnsom investering, systematisk spredning, effektivitet og disiplin. Vår egenutviklede faktormodell brukes for å velge hvilke faktorer vi skal legge vekt på og i hvilket omfang for å utnytte kilder til vitenskapelig dokumentert meravkastning.

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende samtale.

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende samtale.

    Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

    Bli kontaktet