fb Connectum - Gi blaffen i inflasjon og renteutvikling - Connectum

Gi blaffen i inflasjon og renteutvikling

Risikofri rente påvirker forventet avkastning, men Connectum-sjef Richard Stott fraråder at man lar renteutviklingen prege valget av investeringer.

30-06-2022 | Finans og markeder, Rådgivning

Skrevet av Thomas Hilmersen for Finansavisen 29. juni 2022

 

– Hvilke investeringer liker dere best for tiden?

– Systematisk forvaltede, bredt diversifiserte fond med lave forvaltningskostnader innen følgende aktivaklasser:Korte obligasjoner av høy kredittkvalitet, global næringseiendom, aksjer i industriland, aksjer i fremvoksende markeder og aksjer i små, lønnsomme verdiselskap, svarer adm. direktør Richard Stott i Connectum Capital Management.

– Dessuten burde fondene møte våre kriterier til bærekraft og lønnsomhet.

Richard Stott, Connectum Capital Management

«Robust og langsiktig»

Ifølge Stott vil disse aktivaklassene gi investorer de beste byggeklossene for å sette sammen det han kaller «en robust og langsiktig portefølje».

– Vi har solide data for hver av dem som beviser deres evne til å levere god risikojustert avkastning, utdyper han.

– Hvordan vil raskt stigende rente påvirke disse investeringene?

– Mange hevder at økende inflasjon og økende styringsrente er dårlig for avkastningen i både aksjer og obligasjoner, men statistikk viser at det ikke nødvendigvis stemmer, sier Stott.

– I perioden 1983-2021 var snittavkastningen i USAs aksjemarked omtrent den samme i måneder med stigende renter som i måneder med uendrede eller fallende renter.

Samme for obligasjoner

Connectum-sjefen forteller at vi finner lignende resultater i obligasjonsmarkedet i ulike valutaer og durasjoner i løpet av de siste 30 årene.

– Både kortsiktige og langsiktige obligasjoner i hovedvalutaene ga høyere avkastning enn pengemarkedet, forklarer han.

– Det gjaldt, enten styringsrenten var økende eller fallende.

Mange investorer er følgelig best tjent med en fornuftig og langsiktig strategisk allokering som de holder seg til uavhengig av sentralbankenes grep og inflasjonsnivået, mener Stott.

Avhenger av rentenivå

– Hva slags avkastning forventer dere på aksjer og obligasjoner over de neste ti årene?

– Vår forventning til avkastningen i forskjellige aktivaklasser er alltid relatert til risikofri rente, som normalt er lik renten i veldig korte statsobligasjoner, svarer Stott.

– For obligasjoner ligger forventet avkastning på 1-2 prosentpoeng over risikofri rente og for aksjer på 5–7 prosentpoeng over risikofri rente.

 

Connectum feirer i år 20-års jubileum (2002-2022) og er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  

Connectum er et spesialisert, velrenommert og ytterst kompetent miljø med lang erfaring fra evidensbasert investeringsstrategi som tilbyr fullstendig uavhengig investeringsrådgivning og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for å få råd og hjelp. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.noeller se www.connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget: