fb Connectum - Nå er global diversifisering ekstra viktig - Connectum

Nå er global diversifisering ekstra viktig

04-01-2024 | Finans og markeder, Forvaltning, Kommentarer, Rådgivning

Denne saken stod på trykk i Finansavisen 4/1/23 hvor journalist Thomas Hilmersen intervjuer Nils-Odd Tønnevold.

Geopolitisk uro og en dalende oljenæring er to gode grunner til ikke bare å kjøpe norske aksjer. Ikke legg alle eggene i én kurv, påpeker Nils-Odd Tønnevold.

– Et generelt råd til norske investorer er å ha en plan/investeringsstrategi basert på egne behov, mål og forutsetninger og følge den, fremfor å basere seg på innfallsmetoden, sier Tønnevold, som sammen med Richard Stott startet investeringsrådgivningsfirmaet Connectum Capital Management i 2002.

– Foruten investering i aksje- og eiendomsfond vil jeg anbefale en andel i rentefond for å balansere ønske om vekst av kapital opp mot behov for uttak.

 

 

Rådgiveren mener global spredning av investeringene er ekstra viktig i dagens usikre og uforutsigbare geopolitiske og økonomiske klima.

 

Beskyttet mot kronesvekkelse

– Geopolitisk uro forårsaker dessuten at mange internasjonale investorer søker seg til store heller enn mindre valutaer, fortsetter Tønnevold.

– En dalende olje- og gassnæring og en uforutsigbar norsk skattepolitikk har lagt stein til byrden og svekker interessen for å investere i Norge og for norske kroner.

Connectum-partneren påpeker at kronesvekkelsen hittil har bidratt til at nordmenn har opplevd verdiøkning på globale aksjer og aksjefond.

– Over tid svinger aksjekursene imidlertid mer enn valutakursene, så for investorer med en horisont på minst ti år vil det neppe bety mye, presiserer han.

– I Norge, hvor børsavkastningen avhenger av de fem største børsselskapenes kursutvikling, får man ikke høyere avkastning over tid enn ved å investere globalt – bare større svingninger, ergo mer støy.

 

Fraråder sektor/bransje/landsfond

– Hvilke fallgruver må investorene styre unna i 2024?

– Jeg vil fraråde å plukke enkeltsektorer, bransjer eller land, ettersom dette er gjetning, kortsiktig og ikke et faktabasert beslutningsgrunnlag, svarer Tønnevold.

– Data over 20 år eller mer viser tydelig at det ikke er noe mønster i hvilken sektor, bransje eller hvilket land som gir høyest avkastning.

 

– Hvilke spesifikke fond foretrekker dere?

– Som Norges eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiver skreddersyr vi porteføljer på grunnlag av den enkeltes behov, mål og forutsetninger, men generelt anbefaler jeg brede, globale aksjefond med en overvekt av små, lønnsomme og underprisede, børsnoterte selskap, svarer Tønnevold.

 

Rentefond fremdeles viktige

Connectum-partneren synes videre at en viss andel av porteføljen bør plasseres i rentefond med fokus på korte rentepapirer av høy kredittkvalitet, og som utnytter ulike lands renteutvikling.

– Vi bruker en systematisk og bevisbasert tilnærming, i stedet for den vanlige måten, som er basert på subjektiv analyse og overbevisning, sier Tønnevold.

– Forskning viser at systematisk forvaltede fond gir bedre langsiktig avkastning, mer robuste porteføljer og lavere kostnader enn aktivt forvaltede fond.

 

Anbefalinger

✅ Globale faktorfond; i-land

✅ Globale faktorfond; fremvoksende markeder

✅ Globale faktorfond; små, lønnsomme og underprisede selskaper

✅ Obligasjonsfond; i-land, høy kredittkvalitet, kort løpetid

✅ Eiendomsindeksfond, i-land

✅ Alle fondene bør være bredt diversifiserte og systematisk forvaltet med hensyn til lønnsomhet og bærekraft.

 

Connectum – investeringsrådgivning på dine premisser 

Connectum ble etablert for 22 år siden, har konsesjon fra Finanstilsynet og er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren i Norge. Vi følger ikke en strategi for å kapre markedsandeler, men en nisjestrategi som har som mål å være best.

Det som skiller oss fra alle de andre aktørene er:

1️⃣ Connectum er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren i Norge.

2️⃣ Som kunde har du direkte tilgang til og følges opp personlig av erfarne eksperter, som tar de viktige beslutningene og gir råd om investeringer og annet.

3️⃣ Connectum har en unik ekspertise innen vitenskapelig dokumentert og systematisk forvaltning og tilgang til fond av verdensklasse som er få forunt.

Denne kombinasjonen gjør det lettere å oppnå dine mål. Dette får du ingen andre steder enn hos Connectum.

 

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for en uforpliktende samtale om dine behov. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se www.connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget.