fb Connectum - Er du usikker på hvordan skal du forvalte arv? - Connectum

Er du usikker på hvordan skal du forvalte arv?

Mange opplever å få livet snudd opp-ned i forbindelse med arveoppgjør. Hvordan skal man ta vare på  pengene man arver? Hvordan skal man forvalte arven?

 

Å arve et større beløp gir muligheter for å sikre fremtiden, men det krever ekspertise og lang erfaring å investere klokt. Det tar tid å bygge opp erfaring og de fleste gjør klokt i å engasjere en uavhengig rådgiver for å få hjelp til å sørge for at det blir laget en plan som samsvarer med de mål, behov og forutsetninger som er relevante for deg. Og det er viktig av det investeres planmessig, ikke etter innfallsmetoden.

Connectum har utviklet en metodikk som sørger for at vi avdekker dine mål, drømmer og rammer og finner frem til egnede og hensiktsmessige og samtidig lønnsomme og bærekraftige investeringer. På den måten kan arven forvaltes slik at du oppnår det som er viktig for deg.

Dette er Connectum- modellen
Connectum- modellen innebærer fire steg som vi går gjennom sammen med deg for å finne frem til riktig investeringsstrategi og portefølje for deg.

1) Måldefinering og skreddersøm

2) Spredning og fordeling

3) Effektivitet og faktormodell

4) Disiplin og oppfølging

Som et resultat av dette finner vi frem til lønnsomme og bærekraftige investeringer. Samtidig sørger vi for planmessig oppfølging, rapportering, rebalansering og re-allokering. Vi forandrer ingenting uten ditt samtykke.

Uavhengig rådgiver – Ingen provisjon eller bonus
Vi skiller oss ut ved å være totalt uavhengig rådgiver. Hvilket betyr at vi ikke tar de tradisjonelle provisjonene eller bonusene en finansiell aktør ofte gjør. Når du benytter deg av vår rådgivning betaler du kun et forhåndsavtalt honorar. På den måten sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Relaterte sider

Investeringsfilosofi

Connectum modellen

Om oss

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Ring oss på telefon: 22 12 46 40 eller benytt kontaktskjema nedenfor

    Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

    Bli kontaktet