fb Connectum - Hvordan forvalte penger etter boligsalg? - Connectum

Hvordan forvalte penger etter boligsalg?

Stadig flere blir formuende etter salg av eiendom. Etter flere tiår med oppgang i eiendomsmarkedet har mange nordmenn et behov for å investere penger for å sikre fremtiden og ha fleksibilitet og handlingsrom. Bankkonto representerer et dårlig alternativ for sparing.
Så hvordan bør man egentlig investere pengene?

Penger som investeres etter et eiendomssalg må håndteres klokt slik at de gir en fornuftig avkastning og ikke forvitrer eller forsvinner.

Vi i Connectum har siden 2002 hjulpet mange forskjellige typer kunder med å investere klokt basert for å ta vare på og utvikle verdiene. Vår filosofi er at enhver investering bør være lønnsom og bærekraftig.

Våre verdier og prinsipper nedfelt i vår velutprøvde, vitenskapelig baserte investeringsfilosofi hvor ingenting er overlatt til tilfeldigheter, men hvor alt følger et logisk resonnement og en skreddersydd plan fra A til Å.

Uavhengig rådgiver – Ingen provisjon eller bonus
Vi skiller oss ut ved å være totalt uavhengig rådgiver. Hvilket betyr at vi ikke tar de tradisjonelle provisjonene eller bonusene en finansiell rådgiver ofte gjør. Når du benytter deg av vår rådgivning betaler du kun et forhåndsavtalt honorar. På den måten sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale dersom du ønsker å investere penger etter boligsalg på en fornuftig og trygg måte.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet