fb Connectum - Hvordan forvalte penger etter salg av virksomhet? - Connectum

Hvordan forvalte penger etter salg av virksomhet?

Hva gjør du med oppgjøret du har fått etter av virksomheten, kanskje livsverket ditt, er solgt?
Noen har en klar plan for hvordan de skal ta vare på verdiene, men mange har aldri reflektert over det.  Mulighetene er i dag mange, og desto flere fallgruver. Man hører gjerne om suksesshistoriene, men sjelden om alle tilfellene som ikke går bra.

Vi i Connectum hjelper deg med å lage en plan slik at kapitalen din blir investert planmessig, ikke etter innfallsmetoden. Vi følger vår velutprøvde, vitenskapelig baserte investeringsfilosofi hvor ingenting overlates til tilfeldigheter. I tillegg er vi svært nøye med å velge lønnsomme og bærekraftige investeringer. Penger er ikke et mål i seg selv, men kan tjene som et verktøy for å sikre et godt liv nå og senere, for deg og andre du bryr deg om. Det er flere som lykkes ved å fokusere på Return on Life (ROL) fremfor Return on Investment (ROI) selv om det ene ikke utelukker det andre. Det har med prioritering og rekkefølge å gjøre.

Vår modell følger et logisk resonnement og en plan fra A til Å for å finne fondene og som består av lønnsomme og bærekraftige investeringer, og altså er nøye med å etterleve miljøhensyn, samfunnsansvar og sunne premisser for eierstyring.

Uavhengig rådgiver – Ingen provisjon eller bonus
Vi skiller oss ut ved å være reelt uavhengig rådgiver. Det betyr at vi ikke tar de tradisjonelle provisjonene eller bonusene en finansiell aktør ofte gjør. Når du benytter deg av vår rådgivning betaler du kun et forhåndsavtalt honorar. På den måten sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Du er velkommen til å ta kontakt for å få uavhengige og objektive råd og få hjelpe til forvalte penger som stammer fra salg av virksomhet eller eiendom.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet