fb Connectum - Connectums klare råd: Keep calm and carry on - Connectum

Connectums klare råd: Keep calm and carry on

Børsenes reaksjonsmønster kan minne om Black Monday i oktober 1987. Det kan oppleves krevende men det gir også mange muligheter. «Every cloud has a silver lining», som det heter seg i essayet Nil Desperandum fra 1853 av den amerikanske forfatteren Sarah Payton Parton.

20-03-2020 | Kommentarer

Smarte fondsvalg

Det kan være smart å starte kjøp av aksjefond nå hvis du har tilgjengelig kapital. Vi anbefaler indeksfond og indeksnære faktorfond. Faktorfond er aksjefond som baserer seg på å investere i aksjer i tråd med matematisk målbare faktorkriterier som har vist seg å gi vitenskapelig dokumentert meravkastning. Fordelen med disse er at de gir deg som investorer markedsavkastningen og både risiko og kostnader ved denne type fond er mindre enn vanlige, aktivt forvaltede aksjefond. Kontakt oss for mer informasjon.

 

Kjøp gradvis

Planmessig innfasing er fornuftig. I urolige tider som nå er det fornuftig å fordele kjøp over flere tidspunkter, for eksempel ved å investere en tredjedel nå, og resterende to tredjedeler i løpet av en periode i forhold til avklarte milepæler. Det er også psykologisk lettere for de fleste kunder å fase penger gradvis inn når usikkerhet råder, sier partner Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

 

Ha en strategi og følg den

Noe av det viktigste vi gjør i disse dager er å følge opp alle porteføljer daglig og holde kontakt med våre kunder. I dialogen med våre kunder understreker vi betydningen av hver enkelt av dem har en investeringsstrategi som er skreddersydd for dem og er basert på deres mål, behov og forutsetninger og at strategien er laget slik at den fungerer gjennom storm og stille. Videre vektlegger vi at det nå er viktig å holde hodet kaldt og være tro mot strategien og følge den.

 

Planmessig rebalansering

Som følge av børsfallet de siste ukene vurderer vi løpende, som et ledd i den daglige oppfølgingen av porteføljene, planmessig rebalansering når det er riktig i forhold til mål og rammer for vekting, og anbefaler og gjennomfører det. Så lenge du har en balansert portefølje som er egnet og hensiktsmessig for deg, og du forstår hva slags type risiko du påtar deg, vil planmessig rebalansering av porteføljen din til fastsatte vektingsmål hjelpe deg med å beskytte dine verdier og sikre en god langsiktig avkastning.

 

Keep calm and carry on

Noen spør oss om hvor lenge det kan før aksjemarkedet har hentet seg inn igjen. Det vet vi ikke svaret må, men ingen markedsfall («bear markets») kommer tilbake på akkurat samme måte. De betydelige økonomiske stimuli som ble gitt etter den store finanskrisen bidro til en rask innhenting. Kanskje det er over i løpet av våren eller i løpet av året.

Ser vi på det som nå skjer i historisk perspektiv, kan reaksjonsmønsteret i aksjemarkedet minne om Black Monday i oktober 1987. Generelt sett må man nok regne med at det kan ta to-tre år, kanskje lengre for at markedet henter seg til de høyeste historiske toppene. Det vil ettertiden vise.

Det gjelder å stå løpet ut gjennom prøvelsene, først og fremst av hensyn til oss selv, våre nære og kjære og øvrige medmennesker.   De kommende uker gjelder det å holde kaldt, hjertet varmt og hendene rene. Og agere rasjonelt ift. markedene og sine investeringer. Det blir bedre. Det er lys i tunellen.

Vårt råd er: Keep calm and carry on.

Connectum-partnerne Richard, Henrik og jeg er tilgjengelige på mail og telefon så det er bare å ta kontakt om der er noe du lurer på eller trenger hjelp med enten du er kunde allerede eller ønsker å bli det for å ha noen å rådføre seg med gjennom prøvelsene.

Det gjelder å stå sammen og holde hodet kaldt, hjertet varmt og hendene rene. Slik vil vi klare å navigere trygt denne gangen også!

P.S. Hvis du ikke har gjort det allerede, registrer deg her som følger av våre løpende råd: https://www.facebook.com/ConnectumCapital/ og del gjerne med andre.

CONNECTUM hjelper gründere, eiere og andre med å investere klokt gjennom fullstendig uavhengig finansiell rådgivning. Connectums partnere Henrik Tell, Richard Stott og Nils-Odd Tønnevold har til sammen mer enn 80 års erfaring fra fagområdet med å lage investeringsstrategier som funger og leverer gjennom storm og stille.

Connectum ble stiftet i 2002 og er kanskje det kompetansemiljøet i Norden med lengst og mest dybdeerfaring med bruk av systematiske faktorstrategier i fondsbaserte kundeporteføljer.

Ring 22 12 46 40 eller send en e-post til info@connectum.no om du ønsker en uforpliktende samtale om dine mål og behov.

 

 

Del innlegget: