fb Connectum - Bærekraftige Faktorstrategier og Faktorinvesteringer - Connectum

Hvordan kombinere bærekraftige investering og faktorstrategier?

Bærekraftig investering og faktorbaserte investeringsstrategier er to tema som har fått økt oppmerksomhet i senere tid, men det er ikke automatikk i at man oppnår ønsket effekt i en portefølje. Ofte avhenger det av hvilket tidsrom og hvilke faktorer man ser på. Faktorbaserte strategier kan hjelpe deg som investor med å oppnå bestemte investeringsmål som å øke forventet avkastning og/eller redusere risiko og kostnader.

Vi i Connectum har arbeidet med faktorstrategier og systematisk forvaltede fond i kundeporteføljer siden 2004 og har, basert på vitenskapelig forskning og egne erfaringer, utviklet en egen modell for valg av faktorer og størrelse på eksponering mot ulike faktorer og investeringsvalg.

Vi har ikke egne fond, selger ikke andres fond og har ingen bindinger til banker, fondsselskaper eller leverandører av noe annet slag. Connectum er en fullstendig uavhengig finansiell rådgiver med investeringsrådgivning og implementering som spesialitet.

Tre sentrale punkter i vår faktorstrategi

– Pris (underprisede verdiselskap som kan kjøpes med rabatt ift bokført verdi)
– Størrelse (små selskap, fra middels størrelse og mindre av alle børsnoterte selskap)
–  Lønnsomhet (langsiktig lønnsomhet kombinert med forestående kriterier)

Vår spesialitet er å investere både bærekraftig og lønnsomt gjennom strategier som utnytter risikofaktorer som har gitt historisk dokumentert meravkastning. Vi er kjent for å være Nordens fremste kompetansemiljø på systematiske faktorstrategier med lengst og mest dybdeerfaring med faktorinvestering og systematisk forvaltede fond som faktorfond og indeksfond.

Ring 22 12 46 40 eller send en e-post til info@connectum.no om du ønsker en uforpliktende samtale om dine mål og behov.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet