fb Connectum - Lønnsom og bærekraftig investeringsplan - Connectum

Lønnsom og bærekraftig investeringsplan

Med alle de mulighetene vi har i dag til å lykkes med å forvalte kapital ser vi paradoksalt nok at ikke er lettere, men snarere mer krevende å lykkes med det. Investeringsmulighetene er mange og mylderet av banker, fondsforvaltningsselskaper og andre finansaktører gjør at mange opplever det som en uoversiktlig jungel som er vanskelig å finne frem i.

Det er lønnsomhet og bærekraft vi i Connectum ser etter når vi skal lage den rette optimale investeringsstrategien for deg. Vi bruker tid på å forstå dine mål, behov og forutsetninger, og skreddersyr en investeringsstrategi for å ivareta deg på best mulig måte. Vi følger ingen magefølelser eller stalltips som grunnlag for våre anbefalinger. Vi legger vektig på systematikk, tålmodighet og disiplin.

Hvert kundeforhold er unikt, og derfor er våre anbefalinger, investeringsstrategi, portefølje, faktorkriterier, investeringsvalg og fordeling skreddersydd for hver enkelt. Våre verdier og prinsipper nedfelt i vår vitenskapelig baserte investeringsfilosofi hvor ingenting er overlatt til tilfeldigheter ligger til grunn, hvor alt følger et logisk resonnement og en plan fra A til Å.

Vi tar oss kun betalt i form av et forhåndsavtalt honorar knyttet til porteføljeverdi, omfang eller medgått tid, vi mottar ikke provisjoner eller annet som kan kompromissere våre råd. Dette sørger for å ivareta dine interesser samtidig som vi bevarer vår integritet.

Ønsker du en lønnsom og bærekraftig investeringsstrategi som skal vare livet ut er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet