fb Connectum - Multi Family Office (MFO) - Connectum

Connectum – et Multi Family Office

Connectum er et Multi Family Office (MFO), det vil si en uavhengig organisasjon som bistår flere familier med å forvalte sin formue. Formålet med et Family Office er å forvalte, videreutvikle og videreføre verdier eid av en familie. Organisering, innhold og tjenester kan variere fra familie til familie, men inkluderer gjerne tjenester innen investeringer, strategi, eierstyring og rådgivning.

Selve konseptet Multi Family Office har sitt utspring i familiene J.P. Morgan og Rockefeller på 1800-tallet. I stedet for å dekke alle funksjoner og alle driftskostnader selv, bestemte eierne å tilby å dele sine Family Office tjenester med andre familier med tilsvarende behov. Mange vil kalle dette for Multi Familiy Office eller Multi Client Family Office.

Vi i Connectum har i en årrekke bistått familier som ønsker å ivareta deres verdier på en bærekraftig og fremtidsrettet måte for på den måten kunne sikre familiene i kommende generasjoner.

Vi bistår med

– 100% uavhengig investeringsrådgivning

– Bærekraftige og trygge investeringer

– Løsninger for å unngå økonomiske problemer

– Skreddersydde bærekraftige investeringsstrategier

Vi foretar individuelle vurderinger og analyser for å kunne skreddersy en bærekraftig og lønnsom investeringsstrategi for å ivareta behovene, målene og forutsetningene den enkelte familie har for å investere klokt og sikre fremtiden. Vi er 100% uavhengige profesjonelle rådgivere og mottar ingen provisjoner eller kommisjoner, men kun et honorar relatert til medgått tid, avtalt omfang eller relatert til porteføljeverdi.

Vi tar oss tid til å lytte, spørre og grave, slik at vi har et godt grunnlag for å anbefale hva din familie er best tjent med.

Relaterte sider

Investeringsfilosofi

Connectum modellen

Om oss

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Ring oss på telefon: 22 12 46 40 eller benytt kontaktskjema nedenfor

    Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

    Bli kontaktet