fb Connectum - Private Banking med uavhengig rådgivning - Connectum

Private Banking med uavhengig rådgivning

 

Stadig flere velstående mennesker blir oppmerksomme på «Private Banking». Private Banking er en tjeneste som tilbys formuende mennesker som får bistand og rådgivning innen finansiell planlegging, kapitalforvaltning, skatt og jus. Som regel er det bankene som tilbyr slike tjenester med det finnes også uavhengige rådgivere som tilbyr uavhengig private banking.

Utfordringen banker har er at de ikke uavhengige og er begrenset til sitt eget sortiment av produkter og tjenester. Og hvis rådgivningen i tillegg er middelmådig, og ikke er basert på dine mål, behov og forutsetninger kan det bli krevende å oppnå stabil og bærekraftig avkastning i det lange løp. Vi i Connectum skiller oss ut ved å være en fullstendig uavhengig investeringsrådgiver for deg som ønsker å forvalte din kapital og formue på en trygg måte slik at den økonomiske fremtiden i flere generasjoner sikres.

Velg en uavhengig rådgiver

Som en fullstendig uavhengig rådgiver innen Private Banking står vi 100% fritt til å velge de investeringene som egner seg best for deg og dine mål og behov. Hos oss unngår du middelmådige rådgivere som er forpliktet til å selge arbeidsgiveren eller samarbeidspartnerens produkter. Vi har ikke noe varelager men skreddersyr en investeringsstrategi. Vi har oss kun betalt i form av forhåndsavtalt honorar (ikke provisjon) relatert til medgått tid, avtalt omfang eller porteføljeverdi. Slik unngår vi interessekonflikt og kan fokusere på å sikre din formue og dine verdier.

Siden vår oppstart i 2002 har vi bistått private og institusjonelle – unge og gamle, gründere og eiere, ledere, Family Offices, expats, internationals, ledere og personer i liberale yrker og andre privatkunder, og stiftelser, i inn- og utland med Private Banking og bærekraftige strategier som tar hensyn til samfunn, miljø og etikk.

Vi anbefaler Private Banking for deg som ønsker å investere beløp over 10 millioner kroner.

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå deg best mulig!

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende samtale.

    Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

    Bli kontaktet