fb Connectum - Lurer du på hvordan du skal forvalte formuen?​ - Connectum

Lurer du på hvordan du skal forvalte formuen?

Ta quizzen og gå gjennom risikovurderingen for å finne ut hvordan kapitalen din kan vokse ved hjelp av en erfaren rådgiver.

Hvordan kan Connectum hjelpe deg?

Vårt mål er å sikre økonomisk frihet så du kan fokusere på annet mens kapitalen blir forvaltet klokt.

Vi tilbyr ikke ferdigpakkede investeringer eller løsninger, da vi skreddersyr en løsning etter dine mål og behov.

1

Finn ut om du bør vurdere formue- eller kapitalforvaltning.

2

Prøv vår quiz som identifiserer investeringsmulighetene dine.

3

Basert på dine resultater, kontakter vi deg for bistand med en potensiell investeringsplan.

Dine penger, din plan

Alle våre porteføljer følger de samme verdiene og prinsippene for å sikre at du kommer deg fra A til B i tråd med dine forutsetninger, mål og behov.

Bærekraftige strategi

Som kunde hos Connectum hjelper vi deg med å få god avkastning på investeringen, samtidig som vi hjelper verden med å bevege seg i en mer bærekraftig retning.

Planmessig

Vi skreddersyr investeringsstrategi, allokering og investeringsvalg for hver enkelt.

Connectum-modellen

1. Måldefinering og skreddersøm

Vi bruker tid sammen med deg for å identifisere dine forutsetninger, mål og behov med kapitalen du har å investere. Etter at vi er enige om mål, forventninger og risikoprofil, skreddersyr vi en portefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer.

2. Spredning og fordeling

Vi anbefaler hvilke aktivaklasser du bør investere i (og velge bort.) Vårt fokus er å sikre en velfungerende spredning av underliggende verdipapirer i tråd med klart definerte kriterier. Fordelen er for deg en balansert og robust portefølje, som gir god avkastning over tid, og du slipper ulempen ved å ha alle eggene i én kurv.

3. Effektivitet og faktormodell

Du vil motta en portefølje uten unødvendig risiko og kostnader. Basert på vår metode for disiplinert aktiva-allokering og eksponering for visse risikofaktorer, resulterer beviselig i økt avkastning.

4. Disiplin og oppfølging

Vi implementerer på dine vegne og sørger for at vedtatt strategi følges. Vi sørger for planmessig oppfølging, rapportering, rebalansering og re-allokering. Og står til disposisjon. Vi forandrer ingenting uten ditt samtykke og det påløper ingen skjulte kostnader i forbindelse med handler, og det er ingen transaksjonsrelaterte kostnader som stimulerer til hyppig omsetning.

Ofte stilte spørsmål:

Connectum har ikke binding til leverandører av noe slag, hverken til banker, fondsselskaper eller andre. Vi selger ikke produkter og mottar ikke provisjoner eller kommisjoner fra noen, men tar utelukkende betalt i form av kundebetalt honorar. Vi står dermed fritt til å anbefale det vi mener hver enkelt kunde er best tjent med. Det er ryddig, enkelt, kostnadseffektivt og fritt for interessekonflikter.
Connectum tilbyr en unik metodikk og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Svært erfarne rådgivere gir råd, utformer investeringsstrategi og forvalter porteføljer basert på den enkelte kundes behov, mål og forutsetninger og følger opp personlig. Vi gjetter ikke, men følger en egenutviklet metodikk basert på vitenskapelig dokumentert systematikk, faktorer og disiplin. Det har resultert i robuste porteføljer som har fungert i storm og stille og levert imponerende langsiktig avkastning.
Connectum bruker utrykket «systematisk forvaltede fond,» i stedet for passive. Aktivt forvaltede fond forsøker å «slå markedet» ved at de investerer i aksjer i selskaper de tror vil gi høyere avkastning enn snittet, basert på egen analyse og subjektiv vurdering. Denne metoden innebærer høyere risiko for å ta feil og høyere kostnader enn systematisk forvaltede fond, som indeksfond og indeksnære faktorfond. Systematisk forvaltede fond er ikke basert på gjetning, men på matematiske definerte kriterier som grunnlag for utvelgelse av aksjer i selskaper, og leverer markedsavkastningen tilsvarende de markeder og markedssegmenter de velger å speile som MSCI Global, MSCI Emerging Markets, Small Cap og Value indekser. Over tid har systematisk forvaltede fond, som indeksfond og indeksnære faktorfond, vist seg å levere høyere avkastning enn aktivt forvaltede fond til langt lavere risiko.
Connectum er den eneste investeringsrådgiveren i Norden som er sertifisert av CEFEX og møter deres krav til global best fiduciary practices.
I tillegg til «hva» og «hvordan», liker vi også å vite «hvorfor» før vi investerer pengene dine. Vi lytter til hva du vil, slik at vi forstår hele omfanget av hva du håper å oppnå. Dette sikrer at du alltid vil motta en svært personlig service, tilpasset dine spesifikke langsiktige behov.
 
Finn ut investerings-potensialet ditt med vår quizz, basert på dine mål, økonomi og personlighet.
1

Thom Torvik & Harald Chr. Jensen

Eiere av Torvik Jensen AS

"Gjennom mange år har vi erfart av herrene Stott og Tønnevold har alle sine påstander i behold og at porteføljen vokser støtt og greit, samtidig som kostnadene er lave og oversiktlige. Tillit er noe man gjør seg fortjent til. Connectum har gjort seg fortjent til vår tillit på en helt suveren måte."

1

Nils & Ingeborg Atterås

Gründer og tidligere medeier i LAB

”I Connectum har vi møtt mennesker som viser omtanke og er oppriktig opptatt av hva som er best for oss. De har i mange år vært familiens rådgivere og vi er veldig fornøyde med porteføljen og måten vi føler oss ivaretatt på.”