fb Connectum - Connectum – Skandinaviens första ”fiduciary”-certifierade rådgivare - Connectum

Connectum – Skandinaviens första ”fiduciary”-certifierade rådgivare

Efter en grundlig undersökning av hur vi arbetar, vår dokumentation, processer och hur vi hanterar våra kunders intressen, har Connectum nu som första rådgivare i Skandinavien blivit certifierade av CEFEX.

13-09-2018 | Kommentarer

CEFEX, Centre For Fiduciary Excellence,är en oberoende organisation som kontrollerar och certifierar företag i finansbranschen över hela världen. Termen ”fiduciary” innebär att en person eller ett företag arbetar på ett sätt där kundens bästa sätts i första rummet. Certifieringen är en bekräftelse på att Connectums kunder tas om hand på detta sätt i vår rådgivning.

Redan när Connectum grundades 2002 var en av utgångspunkterna att vi skulle arbeta på ett sätt som sätter kundens intressen först. Det innebär att göra saker annorlunda än vad folk är vana att se hos finansiella företag i Norge och Sverige – att börja i rätt ände med en oberoende affärsmodell där våra intressen inte strider mot våra kunders.

Vi är väldigt glada att ha blivit godkända och kommit med i den exklusiva, globala grupp av rådgivare som har certifierats av CEFEX. Genom återkommande årliga kontroller kommer vi att se till att vi fortsätter att uppfylla de krav som ställs för att vi ska behålla vår certifiering och därigenom säkerställa vårt oberoende och att våra kunders intressen fortsätter att komma i första rummet.

Dela inlägget: