fb Connectum - Nils Morten Udgaard - Connectum

Nils Morten Udgaard

"Avgörande för mig var att Connectum inte uppträder som försäljare av egna eller andras finansiella produkter och därmed ger råd på helt oberoende bas. Erfarenheterna har varit mycket goda, även genom finanskrisen, och avkastningen har överstigit marknadens.”

26-06-2017 |

”Efter noggranna efterforskningar valde jag sommaren 2004 Connectum som partner för förvaltningen av mitt och min hustrus kapital. Avgörande för mig var att Connectum inte uppträder som försäljare av egna eller andras finansiella produkter och därmed ger råd på helt oberoende bas. Erfarenheterna har varit mycket goda, även genom finanskrisen, och avkastningen har överstigit marknadens. Jag upplever att de har ett team av engagerad och vänlig personal som är vaksamma när marknaderna rör sig men samtidigt långsiktiga i sitt tänkande om hanteringen av personliga investeringsportföljer.”