fb Connectum - Otto R. Norland - Connectum

Otto R. Norland

”Vi är verkligen tacksamma för vad Connectum uträttat för oss med omstruktureringen av våra affärer i Norge och England, och sitt personliga engagemang. Som tidigare merchant banker vet jag att värdesätta professionalitet i toppklass.”

26-06-2017 |

”Vi är verkligen tacksamma för vad Connectum uträttat för oss med omstruktureringen av våra affärer i Norge och England, och sitt personliga engagemang. Som tidigare merchant banker vet jag att värdesätta professionalitet i toppklass.”