fb Connectum - Peter Brunell - Connectum

Peter Brunell

”I Connectum fann jag och min familj vad vi sökte och vi känner att våra finanser är i de bästa händer. Investeringsstrategin är genomtänkt in i minsta detalj, professionellt genomförd och uppföljd och gör det den ska.”

24-06-2017 |

”I Connectum fann jag och min familj vad vi sökte och vi känner att våra finanser är i de bästa händer. Investeringsstrategin är genomtänkt in i minsta detalj, professionellt genomförd och uppföljd och gör det den ska.”