fb Connectum - Leif Hoemsnes - Connectum

Leif Hoemsnes

”Ut fra lange og seriøse samtaler ble det laget en investeringsprofil som grunnlag for mine investeringer. Dette resulterte i en robust portefølje med stø kurs i riktig retning. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt og i tillegg er avkastningen langt over gjennomsnittet."

15-03-2017 |

”Jeg hadde samtaler med mange rådgivere før jeg valgte Connectum. Valget var ganske enkelt for de utmerket seg fra første samtale. Mitt inntrykk var at de hadde dyktige rådgivere med lang erfaring og de satt meg og mine fremtidsplaner i fokus. De var ikke selgere av produkter!

Ut fra lange og seriøse samtaler ble det laget en investorprofil som grunnlag for mine investeringer. Dette
resulterte i en robust portefølje med stø kurs i riktig retning. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt og i tillegg er avkastningen langt over gjennomsnittet”